16.10.07

MARTIN BLADH & BO I. CAVEFORS / INFORMATION 10
FRANCIS BACON
TRE STUDIER FÖR EN KORSFÄSTELSE

Ett passionsdrama i tre akter av
Martin Bladh & Bo I. Cavefors.

Bilder från inspelningen på Fylkingen 070909.

Medverkande: Johan Adolphi, Martin Bladh, Bo I. Cavefors, Jacob Ohlin, Mikael Oretoft.


Fotografer: Peter Andersson, Lars Bosmoa.Musik: Martin Bladh, Erik Jarl.

Utgivning av dvd+cd på Firework Editions, december 07.

Utgivning av bok med de 3 actions om Bacon, de Rais och Heliogabalus, inkluderande scenanvisningar samt essäer av Mårten Björk och Hans T. Sternudd, publiceras av Johan Hammarström, december 07.Nedan: utdrag ur scenanvisningar samt stillbilder från Akt 2:

Martins kroppsställning imiterar Baconmålningen.

På Martins bröst ligger en tarmkanal fylld med avföring.

Vid sängens huvudände står en Medaktör (Michael) iförd vit overall, plasthandskar och munskydd som skydd mot smittohärd – association: läkare, bödel, obducent, likplockare efter en tsunamikatastrof.

Bakom Medaktören finns ett enkelt, litet, bord.På bordet finns: 10 blodbehållare innehållande totalt 5 liter blod (association: en fullvuxen människa innehåller ca 5 liter blod), 1 plastslang med 1 tratt. 1 tvättsvamp indränkt i vinäger.

Medaktören tvättar sina händer med den vinägerindränkta svampen. Medaktören stoppar in slangen i Martins mun. Medaktören häller blodet från behållaren ner i tratten som via slangen leder in i Martins mun. Martin för in sin högra hand i tarmkanalen; knådar den varsamt, sensuellt. Till en början låter Martin blodet rinna ut ur munnen och ned i sängen på ett odramatiskt sätt. Efter varje liter går Medaktören fram till sängen och rengör Martins mun

med vinägerindränkta svampen. När 2 liter avverkats blir aktionen mer intensiv och våldsam: Martin kräks och spottar ut blodet, som stänker åt alla håll. Martin knådar tarmkanalen allt mer ovarsamt tills den spricker och avföringen rinner ut i sängen.

Avslutningsvis tvättar Medaktören sina händer med den vinägerindränkta svampen.

Den Nakne Mannen (Jacob) följer skeendet, går mot aktens slut fram till sängen, tar Martins högra hand, kysser den, knäböjer och förblir i den ställningen under resterande tid av akt 2 och under hela akt 3 (som sörjande vid foten av korset).


Under hela andra akten fortsätter Bo och Piskmannen (Johan) sitt agerande. Ömsesidig onanering, kyssar, smekningar, samlag. Meditativt, drömmande, icke-aktivt. Yogaställning. Efter knull reser sig Piskmannen upp, tänder en cigarett, askar på Bo. När Martins agerande blir alltmer intensivt och våldsamt blir även Bos och Piskmannens agerande mer intensivt. Fullbordat samlag.


Ljuset slocknar.
Musiken tystnar.Rekommenderad läsning om Francis Bacon.
Work studies by Martin Bladh!
Fotografierna är Copyrightskyddade©2007.Information gm Bo I. Cavefors.


No comments: