30.12.09

C.M.LUNDBERG : illustrationer flödar i stickande grå väder...

C.M. Lundbergfredag 10 oktober 2008

illustationer flödar i stickande grå väder bleker ansiktet med blemmor täckt av sönderdelade avsikter som skär ansiktet i ögonstenar som kan läggas på hög. insjunkande trevar efter något där smutsen finns i ögonhålan av sand slänger de somliga ägnar trevar med händerna i mörkret blicken mot sandtaget hålan talar om ljungen som växer delas i sökandet efter händer där önskningen fyller ytan i sanden ögonstenar slipas mot sanden stirrar mot personer utanför det känns men visar sig därifrån olika omkring ett område bredvid sandtaget sover där då sängen av metall söker sig dit stenarna i behållaren som facetter inom det lilla ögat.


leder in i kärnan korallformationer blänkande metall smakar blod röret smalnar intill sig sakta spetsen bestrykes av olja leder in expanderar till kärnan ett iploderat sjunkande i metallstrukturen pupillen vidgas äter ljuset starkt faller förtvinar in i centrum krafsar i hörnet intill kärnan som vidgas och smälter agressivt mina händer bles jourhavande läkare stänger i bländningen mängder av ljuspunkter träffar jag ser inte kärnan känner metallröret spetsen sylvass oljan i sändningen kärlet sticksår på handen den gamla stugan smala korridoren ljuset starkt vaknar pupillen vidgas trasas sönder stänger ögat.naturlig smörjer viskbildningen innehållslös i närhetens klyka skeva ljuskäglor i krampaktiga sjunker skeppet strukturer i fallande tårar ihållande dokumentförstöraren svärmare i vilsna klaustrofobiskt klädesplagg som vitt rep väljer stoppsignal av alla nattens överraskningar i smällen som påbörjades att leda bort att vika in flytande grenverket som säkert byggnaden angrep. benen rör sig sakta svänger de olika svänger av och an omgjord lukt närmar mig det slitna rök tjock och grå före en kontakt visar vägen till olika vi sträcker ut oss omkring detta av otydligheternas mitt närmar mig den fastspända i bilbältet nedanför gropen ögon som öppnas och stängs ljuskäglor i väntrummets klang smörjer in fingrarna småleende benbitar i rörelse.


kameran i rörelse schaktmassor om det sjunkande skeppet omslingrade varandra inåt landet tappade kontrollen vi sträcker ut oss omkring detta avtryck av smältvatten den färgsprakande ängen stänket av fåglar sänker blicken som lyhörda sväljer om vi blir tillåtna intill svagaste länken i resåren pillade bort småsårens lila och samlingens stickprov flagan av sot rinner i håret lämnar dig utan fasthållen kom dit vi väntar inte strömlinjeformade lämnar över kroppen utan tanke det smakar salt förvisningen gäller området stilla närmare vilan i grödornas linje på lämningens sida benträdgården lakas ur vilken i vasken som smälter i riktningen måste visas på stora skärmar i natten dåsar svagare former av grälla färger svärtan av havet som dröjer sig kvar dämpat fastslå i sänker det lästa ilandflutna omstrukturerade utåtstående i instuckna ord lägger nagelbitar orden i salen genomresa vika deras bortsprugna hälft bladen lämnar krattan vanliga limstift de sidostuckna lätena samlade damm inandades sorti av söderhavet vältalighetens näste.

Copyright©C.M.Lundberg 2009

27.12.09

13.12.09

Bo I. Cavefors : Naturens självklokhet vad gäller ståndare och anus...

Bo I. Cavefors:
''
Naturens självklokhet:
här handlar det inte om
ståndare
och pistill
utan om ståndare som öppnar käften
för
andras ståndare;
den pansrade soldaten skjuter
sperman rakt
in i hanblommans vidöppna anus
medan pistillen nere
till
höger
förgäves
öppnar sin mun för den i
stålpansaret
dolda phallosen.
'
'
'
Texten och bilden ingår i Stefan Hammaréns trilogi Första skarabéerboken, Största skarabéerboken samt Tredje generation skarabéerbok, vilka utkommer på Johan Hammarströms Bokförlag, Umeå 2010.

11.12.09

'

'


'


'


'


'


'
Bo I. Cavefors
HERRE

Herre,

Herre gode Gud,

man tvistar om

var

Din Son föddes.

Man tvistar om ursprunget…

…om platsen!

En liberal tidning hävdar att det var

på ett pensionat

i Betlehem,

...en nyliberal tankesmedja

pekar ut en grotta som

födelseort

medan en tredje,

socialdarwinistiskt, eller möjligen

newagehumanistiskt inspirerad

filosofigrupp,

helst helt vill förtiga

Hans existens.

Är det inte så

att berättelsen

om stallet,

denna fallfärdiga,

dåligt planerade,

smutsiga,

denna

stundom

sällsynt bräckliga byggnad,

exakt som snickarboden,

där man kände doften

av sågspån och lim och

såg spånorna från

getfot och skölp,

ja, att allt detta

inte är

turistiska beskrivningar

av Kristus Jesus födelseort

och uppväxtmiljö,

den sociala kontexten,

så att säga,

utan att det är

en karakteristik

av världen;

det är visioner

som får styrka

i just detta

att i detta

stall och i

detta snickeri,

(Josefs eviga raggande

efter nya kunder),

byggt av våra synder

och våra fel och våra

svagheter

och vår otro

och våra tvivel,

har Kristus Jesus

kommit till världen

och fostrats

till att i sig visa

Din mildhet.

De heliga platserna

förvandlades då

och förvandlas idag,

till marknadsplatser

för ocker och

orättvisor och

månglares profiter.

Fostrad av

en fattig snickare,

som fann sin försörjning

bortom den globala ekonomins

bonusar,

som aldrig anlitades för

att vara med och

bygga Pontius Pilatus Palats,

kastade Han

månglarna ut ur Templet,

slog sönder deras kassakistor,

rev sönder skuldbreven,

släppte duvorna

fria.

Till allas häpnad

kunde de dävna

duvorna flyga...

När orden inte räckte till,

när dialogen

och det goda exemplet

visade sig

vara utan verkan, när ingen

lyssnade och ingen ville förstå,

när stanker

från penningmånglande

banker

kvävande

bredde ut sig

över Tempelgården,

fanns bara våldets väg kvar.

Likt Odysseus,

som surrade

fast sig själv

vid den korsformade

trämasten, når Han,

efter irrfärder och frestelser,

sitt eget och vårt Ithaka,

fastnitad vid

korset av trä.

Hör Sirenerna.

Den nakna människan,

alla Jungfrur Maria,

svarta som Kedars tält,

på flykt undan glåporden

och den ociviliserade

civilisationen,

söker sig

till öknen

och in i Hans famn.

"Come and drink! /

Eat flame which will make you /

Messengers of fire!"

(Det avslutande citatet: Syrian Eucharist)


Texten ursprungligen publicerad i tidskriften Karmel nr.3 1996, därefter på skilda håll i olika versioner.

Text&Bild: Copyright©Bo I. Cavefors(text) & En Kartusian (bild) 2009.


7.12.09

Italomemer - ett konstnärligt utvecklingsarbete av Daniel Hoflund och Måns Holst-Ekström

'
'
'
-
-
ett konstnärligt utvecklingsarbete
av Daniel Hoflund
och Måns Holst-Ekström
'
'
'
'

5.12.09

Pi. #18

'
'


'

'
'
'Copyright©Bo I. Cavefors 2009
'
'