31.5.07

STAMMHEIMER TESTAMENT / THOMAS DAPPER

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

STAMMHEIMER TESTAMENT
Dokumentarfilm von
THOMAS DAPPER


Das Erscheinungsdatum des Buches texte: RAF liegt mitten im sogenannten Deutschen Herbst. Der Hinweis auf die Urheber: 'copyright by raf/brd, erste Auflage Oktober 1977'.

Der Film erzählt die Geschichte hinter dem Buch und gibt damit Auskunft über die eigentlichen Absichten der Roten Armee Fraktion, deren Gründer im Monat ihres Todes auf 600 Seiten der Nachwelt ihre Ansichten hinterließen.

+
+

30.5.07

QUEERLITTERATURDAGEN I GÖTEBORG 1 JUNI 2007

+
QUEERKOMMENTAR

Den 26 april 2007 får jag från Athena Farrokhzad och Linn Hansén en inbjudan att tala vid Queerlitteraturdagen i Göteborg den 1 juni 2007.

Jag tackar Ja. Mitt svar samma dag lyder: ”Verkar intressant. Jag medverkar gärna. Vet bara inte med vad och/eller hur... Har ni konkreta idéer/förslag? Föredrag? Om bögar och bög-s/m i littteraturen? Uppläsning av litterär text? Nakenteater med s/m? Eller? Kom igen.”

Arrangörerna mailsvarar en timme senare: ”Vi är väldigt glada över att få med dig i programmet”.

Nästa dag, den 27 april, hör arrangörerna av sig igen: ”Vi vill gärna att du håller i ett föredrag om bögar, radikalism och s/m i litteraturen, med ett historiskt perspektiv, någon slags egen personlig genomgång. Det är ett väldigt välkommet inslag under queerlitteraturdagen. Du får gärna avsluta den med att läsa ur dina egna texter, det skulle kunna bli ett fint sätt att relatera till samtiden.”

Tiden bestämmes till 30 minuter.

Den 27 maj sänder jag över mitt manuskript, vilket ingen av arrangörerna begärt. Men jag har alltid ansett det vara viktigt informera arrangörer, förläggare och redaktörer om vad jag tänker säga och/eller skriva.Däremot accepterar jag aldrig att arrangörer, förläggare och redaktörer försöker påverka vad jag skall säga eller skriva.

Den 29 maj (klockan 21.13) får jag ett mail från arrangörerna och de påpekar att de ”Överlag har … invändningar mot att manuset är mer biografiskt än litterärt - det handlar egentligen inte i så stor utsträckning om litteratur, vilket dagen ju är tillägnad. På flera ställen skulle vi önska att du kunde vidareutveckla och resonera kring estetiska ochpolitiska frågor.”


Arrangörerna fortsätter: ”Vi tycker alltså att du överlag ska prata mer om sådana saker än om biografier och religiösa upplevelser. I programpresentationen skriver du till exempel om Genet, Burroughs, Fichte, och så vidare. Vi vill veta mer om dessas relation till bög-s/m utifrån ett litterärt perspektiv. Vi tror också att det skulle intressera vår publik mer.”

Arrangörerna fortsätter, och detta anser jag nog vara ganska uppseendeväckande och för mig absolut oacceptabelt: ”Dessutom tycker vi att det finns politiska problem med manuset i fråga. I vissa passager där det börjar handla om unga pojkars sexuella relationer till äldre män vet vi inte riktigt vad du är ute efter, eller hur detta kommer att mottas. Det finns också vissa feministiska och koloniala problem med att skildra kvinnors och svarta tjänares underordning i ett bögsammanhang.”

Jag beslutar mig för att ej delta i Queerlitteraturdagen och mailar till arrangörerna: ”Hej! Jag har funderat en del på ert tidigare mail. Och jag blir mer förvånad ju mer jag läser det. Mina positioner kan ju inte vara okända för er. Eller är de det? Har ni överhuvudtaget läst vad jag skrivit? Generellt sett kan man ju säga att alla texter även är autobiografiska och subjektiva och att även en självbiografisk text är litterär. Jag tycker att ni, förvånande nog, i er syn på mitt föredrag klämmer in er i en heteronormativ tillrättaläggning, som inte alls stämmer överens med mitt sätt att agera och skriva. Det politiska ställningstagande ni i sak försöker tvinga mig in i är i själva verket Vänsterpartistiskt. Det passar mig inte. Det passar mig lika litet som om någon annan försöker tvinga mig in i ett politiskt ställningstagande som är Moderat eller Sverigedemokratiskt eller något annat politiskt forums propagandamaskineri.I mitt föredrag avsåg jag att inte prata om queer utan att framställa queer.Ni kan stryka mig från föredragningslistan.Med vänliga hälsningar / Bo”

Not: Föredraget publiceras nedan i sin helhet. Förkortad version publiceras i tidningen Kulturen
nr.15, den 6 juni 2007.


+ + +Bo I. Cavefors
Sadomasochistiska bögar i litteraturen från Illiaden till Cavefors
Föredrag vid Queerlitteraturdagen i Göteborg den 1 juni 2007

Förhoppningsvis uppfattar ni rubriken till det här föredraget, som ironi. Dock har rubriken viss verklighetsförankring. När pojken i det grekiska mästerverket Illiaden säger till sin älskare, en vuxen man: ”Jag är köttet, du är kniven”, så är det också min erfarenhet av att som elvaåring bli knullad första gången.Det kändes som om en kniv delade kroppen i två halvor. Men är det inte just så sadomasochism utvecklas. Smärtan förvandlas ganska snart till njutning och till exhibitionism. Och man vill dela med sig av denna njutning: ge och ta.

Jag begränsar mig i fortsättningen till det fysiskt påtagliga i att ge och ta. Det finns ju också en mental sado-masochism som kan utvecklas i ett äktenskap, på en arbetsplats, osv. Den är för mig ointressant; det är ju en enorm skillnad mellan dessa båda former av sado-masochism, den mentala och den kroppsliga. Kroppslig sado-masochism, vilken form den än har, piskning eller olika former av frihetsberövande, kräver av alla deltagare ödmjukhet och kärlek. Framför allt ödmjukhet, respekt om man så vill, inför den roll motparten spelar.

Visserligen skall det här föredraget handla om litteraturens sado-masochistiska bögar, men varför inte inleda med en kvinnas erfarenheter av hur fysisk plåga är en del av religiös och erotisk extas. Teresa av Avila,karmelitordens grundare, som levde i Spanien på 1500-talet, skriver så här efter en av sina febervisioner: "En dag kom till mig en oändligt vacker Ängel. I handen höll han en lång gyllene lans, vars spets föreföll vara av eld. Lansen stöter han flera gånger mot mitt hjärta innan han för in den i mitt innersta. Smärtan var så outhärdlig så att jag flera gånger skrek högt, men det var samtidigt ofattbart skönt att ha den inne i mig. När Ängeln dragit ut lansen, tackade jag Gud".

De nedskrivna erfarenheterna av hårdhänt penetration är desamma hos pojken i Illiaden, Teresa av Avila och mig själv. Sadomasochism är en väg att, frivilligt eller ofrivilligt, nå fram till en gränsöverskridande transcendens, att förvandla sig själv eller låta sig förvandlas till en absolut och totalt sexuell varelse. Till ett uppgående i något som tänjer på gränserna till det som ligger utanför intellektuell kontroll av vad som sker. Därför kan sado-masochism också vara en del av religiösa erfarenheter.

I katolska kyrkan står den Helige Sebastian för den sado-masochistiska kulturen och kontinuiteten, genom århundraden. Den Helige Sebastian är bögars och soldaters skyddshelgon, men har kanske mer påverkat bildkonstnärer än författare. Den Sebastianbild av Guido Reni som Oscar Wilde ser i Palazzo Rosso i Genua 1877, finns naturligtvis återgiven i en mängd konstböcker. Och i sin fars bibliotek hittar Yukio Mishima en sådan konstbok, med denna Sebastianbild, som reinkarneras hos japanen. Mishima får sin första utlösning när han drömmer om att bli våldtagen och plågad av Sebastian. Mishima skriver: ”Pilarna borrar sig in det spända och andande köttet och trasar sönder kroppen inifrån. Det är kval av högsta smärta och extas”. Mishimas beskrivning av en total runkning, som han upplever som ett samlag, är ganska lika Illiadenpojkens ”Jag är köttet, du är kniven”. Mishima utvecklas som person till sado-masochistisk bög. 1966 ställer han upp för fotografering som den Helige Sebastian och Mishimas död, när han begår seppuku, är egentligen sado-masochistens fulländade suicid, den mest genomtänkta performance som hittills genomförts.

Yukio Mishima fulländar vad sado-masochismens guru framför alla andra, Markisen..., predikade men aldrig förverkligade. Markisen skriver bok efter bok, men det är egentligen mer en form av teologisk diskussion om synd och bot och ånger än en instruktionsbok för att njuta av smärta. Mishima praktiserar Markisens teorier och förvandlar dessutom Markisens teologiska spekulationer till handfast action, kanske främst i skådespelet Madame de Sade, som jag tagit mig friheten att delvis skriva om, och kalla för Sade och Japanen. I den versionen, där alla kvinnorollerna spelas av nakna män, vilket i sig förhoppningsvis är en poäng, finns bland annat en orgie som visar fram de ingredienser en bra sado-masochistisk seans bör bestå av: smärta, skönhet, teologi, politik och njutning, uppror.

Jag citerar Madame Montreuil, som alltså spelas av en naken man, när hon/han berättar: ”Det går elektriska stötar genom kön och bröstvårtor när jag tänker tillbaks på detta. Våra svarta tjänare brukade klä av mig naken. Min kropp användes sedan som altare vid denna den heliga spermans mässa. Man lade mig på rygg ovanpå en svart svepning. Mitt vita skinn strålade, öppet för alla att göra vad de ville med det. Mellan mina bröst och min mage bredde man ut en liten duk. Det kändes som svalkan från ett nymanglat lakan. I ravinen mellan mina bröst lade man ett krucifix. Mellan mina lår ställde man nattvardskalken. Mässan började. I händerna höll jag levande ljus. Vaxet droppade ned på mina händer och armar. Jag kände mig som ett offerberett lamm… som när man på Solkonungens tid vid sådana här mässor brukade offra spädbarn. Officianten åkallade Kristus Jesus. Jag skrek när blodet från lammet, som man offrade, betäckte min kropp samtidigt med den ljumma sperman från våra svarta tjänares runkade kukar. Jag kände en besynnerlig glädje och stolthet. Plötsligt förstod jag symboliken med att lammets blod förenades med mäns sperma. Jag insåg att elden, att ljusen jag höll i mina händer, motsvarade spikarna som fäste vår Herre vid Korset. Och jag insåg vilka män markisen och japanen verkligen är, att de båda är jag, att de är utan skuld, att de är rena och obefläckade, att de är fria och obekanta med världens lagar och normer och bara förlitar sig på Guds nåd…”.

Samma förtröstan måste T.E. Lawrence ha känt när han tillfångatogs, våldtogs och piskades av ottomanska rikets turkiske guvernör. Lawrence, författaren till Vishetens sju pelare, antyder händelsen i denna självbiografi som också är en utomordentlig och fortfarande högaktuell analys av skeendet på arabiska halvön. Lawrence har före den hårdhänta behandlingen av guvernären mest ägnat sig åt unga pojkar, snarare romantiskt beundrat deras skönhet än haft sexuell relation till dem. Den sado-masochistiska upplevelsen under fångenskapen förändrar honom och efter återkomsten till Storbritannien fortsätter han på den vägen tillsammans med soldater i den förläggning där han tjänstgör.

Fransmannen George Bernanos angriper i många av sina romaner den sekulära uppfattningen om Ångesten, om Synden som en "neuros". Läkaren i romanen Under djävulens färla, säger till en flatbottnad präst att: "vissa religiösa känslor kan ta sig sjukliga uttryck vilka, om man säger så, kan leda till grundläggande förändringar av människan". Denne läkare är Bernanos sarkastiska porträtt av den "vetenskap" som företrädarna för denna socialmedicinska vetenskap i alla fall själva anser är anpassad till "moderna människor". Samtidigt kör Bernanos fingret rakt in i den religiösa varbölden, direkt in i den "moderna" teologi där man ängslas för Synden, ängslas för aggressivitet och ängslas för sexualitet. Men den sanna Synden är Ångesten, ångesten för Synden, menar Bernanos.

Aggressivitet och sexualitet är en del av den av Gud skapade människan i den av Gud skapade världen. Att förneka synden i sig själv och i världen är att förneka Gud som människans och världens Skapare. Det är att frånkänna människan hennes individualitet och hennes rätt att odla fiendskap; det är inte det lagstiftande samhället som äger rätt avgöra vad som är perversion eller ej. I Bernanos roman plågar prästen sig själv. Han piskar sig obarmhärtigt och njuter uppenbart av detta. Citat: "Från armhålorna ända ned till höfterna var kroppen insnörd i en styv botgörartröja av grovt tageltyg. - - - Av den outhärdliga skavningen mot tageltröjan var den sönderbränd som av ett frätande ämne; överhuden var på sina ställen alldeles borta, på andra höjde den sig som i blåsor, stora som en hand, och den var som ett enda stort sår, ur vilket en blodblandad vätska sipprade fram". Prästen svänger kedjan över huvudet och kedjan slingrar sig som en orm kring hans nakna kropp. Kedjan slår mot hans bröst och sista länken träffar strax under högra bröstvårtan och det med sådan kraft att en köttslamsa slites loss ”som ett spån under hyveln”.

Jean Genets hårdhänta sado-masochistiska upplevelser från fängelsetiden är välkända liksom hur han efter fängelsetiden fortsätter denna praxis. Men också med en annan bakgrund vad gäller barndom, social tillhörighet och så vidare, kan en pojke växa upp till samma sado-masochistiska praxis som Jean Genet. Den österrikiske författaren Josef Winkler, född på 1970-talet, beskriver i en bok tillägnad Genet, Zöglingschaft der Jean Genet, hur miljön i Kärnten, Österrike, där han växer upp, bokstavligen håller på att klämma livet ur honom. Hur han mentalt kastreras. Winklers enda väg ut ur denna helvetestillvaro är bögeri och sado-masochism. Winkler tar på sig en Sankt-Sebastian-roll och blir förlöst. Han lämnar kvar i barndomsbyn i Kärnten allt äckel han känt över tillvaron… och ömheten och kärleken ger han till den döde Jean Genet, genom att vad gäller sexuell frigörelse försöka efterlikna honom. Det som anses oanständigt och otillbörligt i Kärnten finner han har ett eget värde, bögeriet har i sig stor poetisk skönhet. Verkligheten är, som hos William Burroughs, inte vad den ser ut att vara. Jean-Paul Sartre påstod att Genet alltid förblev trogen barndomens, uppfostringsanstalternas, moral, att han tack vare barndomens ”urkris” lärde känna sig själv. Winkler når denna mognad när han naken ställer sig under mästarens mantel, när han lärt sig förstå Genets moral, när han vågar röra vid en pojkes nakna kropp, smeka den och piska den.

Sado-masochism mellan män behöver naturligtvis inte innebära att man piskar eller binder varandra. Pier Paolo Pasolini är en mästare också i att skildra denna icke-våldsamma sado-masochism, även om redogörelserna för aktiviteterna i staden Salò är nog så fysiskt våldsamma. Men Pasolinis död, trots att den inte var lika välplanerad och utstuderad som Mishimas seppuko, hade dock på ett subtilt sätt förberetts av honom själv, oavsett om mordet var beställt av politiska fiender från höger eller vänster eller ej. Pasolini gjorde medvetet sin homosexualitet, och framför allt sin kärlek till unga pojkar, officiell. Han kunde inte vara omedveten om att detta förr eller senare skulle leda fram till att han desarmerades. Katoliken Pasolinis död blev en offerdöd i katolsk mening, en form av flagellation.

Det är värt uppmärksamhet att det i allmänhet är katoliker som i text och bild skildrar bög-sado-masochism. För Pasolinis del utövas den i allmänhet skyddslöst, det vill säga en total och hängiven underkastelse gentemot andra pojkars och mäns krav på sex. I romanen Petrolio lämnar han ut sig själv så naket så alla ramar för normal esteticism far all världens väg. Ljus och färger, landskap och porträtt underordnas intensiteten hos den nakne huvudrollsinnehavaren Pier Paolo Pasolini när han suger i sig sperman från dem som härskar över honom när han på ängen vid Casilina, i Roms utkant, knäböjer för tjugo unga män som kräver att han skall suga, knulla och slicka rena tjugo kukar av varierande längd och tjocklek. Sandro, Sergio, Claudio, Gianfranco och de andra sexton kropparna doftar av mjöl och motorolja, av torkad sperma och svett; Pasolinis alter ego, Carlo, "knäböjer i oändlig ömhet, ja med finkänslighet, framför deras kukar"; han "vågar knappt röra vid dem med händerna, så därför närmar han sig dem med läpparna". Gräset doftar torrt hö när Carlo ligger med Claudios kuk i stjärten denna kärlekskväll när "månen står högt på himlen" och månljuset är "annorlunda, klarare, renare" än solskenet.

Det här skall handla om bögars sado-masochism sådan den skildras i litteraturen. Tyvärr är materialet begränsat. Faktum är att bögars sado-masochism lättare skildras om man använder etnologi och konsthistoria som utgångspunkter. Etnologen och författaren Hubert Fichte ger i en rad böcker utmärkta redogörelser för hur de svarta slavarnas afrikanska riter lever vidare i woo-doo-kulturer i latin- och sydamerika. Kyrkornas korsfästelsemotiv är en enda utdragen bön om nåd genom lidande, framför allt de allra tidigaste krucifixen med en helt naken Kristus. Man förvanskar meningen med korsfästelsemotivet när man skyler könet med en tygtrasa. Den korsfäste är också i Ordets verkliga mening naken, avklädd, blottad. Inom bildkonsten finns dessutom den långa traditionen med Den Helige Sebastian. Senare till exempel Caravaggio och Francis Bacon. I kyrkans riter återkommer reminiscenser från det klassiska Greklands kulter. Och så vidare.

Jag avslutar med att läsa inledningen till en av mina egna självbiografiska berättelser om praktiserad bög-sado-masochism - -
Marockanen:

+Det är en soligt varm sensommardag. För några år sedan. Jag hade slagit mig ned vid uteserveringen på Södergatan i Malmö. Drack ett glas vitt vin. Kända ansikten passerade förbi, den gamle kulturredaktören på KvällsPosten, stadens store poet, Lasse Söderberg, på besök från Spanien, den målande imaginisten, Bertil Gadö. Eftermiddag gick mot kväll. Solen försvann. Man anade höstmörker. Residenset verkade obebott och spårvagnarna var sedan decennier borta från gatorna. När jag var pojke älskade jag spårvagnarna, gnisslet i spåren när Ettan svängde in på Södergatan från Stora Nygatan eller när Trean paraderade på Fersens väg, bland gräsmattor och rosor. Jag fascinerades av de blixtrande överslagen i elledningarna, vagnens skakningar, plingandet, träbänkarna. Jag lämnar uteserveringen, drar mig hemåt, dricker ett glas whisky, rakar mig, också kring kuken och i stjärten, tar på mig ett par tunna svarta jeans, en svart t-shirt och en skönt bögig svart läderjacka. Mellan byxan och högra låret hänger jag en piska. Stjärthålet har jag smort in med en norsk natursalva gjord av fyrklöverblad. När jag sticker in några fingrar är hålet glatt och vidöppet. Jag vandrar ned till parkområdet vid Öresund. Ljusen från København och Dragør sticker av mot sommarsolens sista flämtningar. Dungarna med buskar och träd står som svarta oaser mot den mörkblå natthimlen. Några hundar skäller. På avstånd surrar stadens motorer. Skuggor rör sig ljudlöst över det enorma gräsfältet och mellan träddungarna. Ljusen tändes i höghusens lägenheter. Färjan lägger ut från Limhamn. Strålkastarna vid brobygget klipper av nattens mörker. Kallbadhusets silhuett är knivskarp. Tre svanar glider fram vid strandlinjen och låter vingspetsarna dovt klatscha mot vattenytan. Sådana här varma sensommarnätter är dungarna svala platser för den som vill suga nektar ur vackra kroppar. Ögonen börjar vänja sig vid mörkret. Jag går in i en av dungarna och klär av mig naken, lutar mig mot en trädstam. Pungen blir fast och hård när den möter den friska nattvinden som sveper in från Öresund. Vinden är fuktig, saltmättad. Män och pojkar kommer närmare. Någon tar ett par tre tag i min kuk och runkar den. Någon kniper hårt om mina bröstvårtor. Någon suger kuken i långsamma, djupa drag. Jag smeker min rygg med piskan. Framemot midnatt ställer sig en ung man en bit ifrån mig. Marockan. I tjugoårsåldern. Våra blickar möttes tidigare under dagen när jag drack mitt vin på uteserveringen. Han märkte att jag såg med trånad mot gylfens utbuktning. Han har ett svart halsband som tätt smiter åt kring den mörkbruna halsen. Han har ett ärr vid mungipan. Han ser mig. Han kommer fram till mig och tar min kuk i sina händer, och runkar den. Jag smeker honom över stjärten med piskan, knäpper upp hans livbälte, knäpper upp gylfens knappar, drar av honom jeans och skjorta och ger ett snabbt sug av hans kuk, som är smal men ganska lång, mörkare än hans övriga kropp, nästan svart. Piskan slår hårdare mot hans nakna rygg. Hans kuk är hård som en vattenslipad ekpinne, förhuden långt tillbakadragen, ollonet svullet, i springan dallrar ett par droppar som jag kysser bort. Håret från kuken löper som en svart flod upp mot hans navel. Hans bröst är hårlöst, bröstvårtorna små och hårda. Svetten i armhålorna luktar och smakar beskt gott. Jag känner revbenen när jag smeker honom. Han är smal och smidig som en pojke. Jag ger honom piskan. Jag vill att han piskar mig. Med piskans fäste river han mina bröstvårtor. Jag skriker. Jag kysser honom och särar hans läppar. Han griper med tänderna tag i min tunga och biter till, men han ger mig en klatsch av piskan och genast böjer jag rygg och kysser min herre. För att mildra hans hårdhet sätter jag mig på huk och suger honom. Jag är hungrig. Jag smeker hans smala, järnhårda stjärt. Han särar på benen och jag gömmer ansiktet under pungen, jag slickar honom. Jag vänder på honom och särar med händerna hans stjärthalvor. Jag har tagit piskan ifrån honom och drar med piskan mellan hans ben från pungen till anus. Slickar honom. Han vänder sig om. Jag suger av honom och hans sperma är riklig, smakar samtidigt strävt och sött, är slirig som honung. Sperman kommer i en jämn ström. Jag sväljer och fortsätter suga honom. Han är kåt och vill ha min kuk. Med sin mun och med sina händer driver han mig till extas. Jag piskar honom över den tunna ryggen. Först smeksamt, sedan hårdare. När han slickat i sig den sista droppen sperma, kysser vi varandra, smeker varandras kroppar, kramar varandra. Vi vilar. Vi klär på oss. Vi går en lång promenad utefter stranden. Vi kysser och kramar varandra. Senare på kvällen, när kåtheten återkommer klär vi åter av oss nakna, då ger jag honom min stjärt. Jag tar emot hans smala kuk. Han knullar mig och lämnar sin varma honung inne i mig. Pojkarna som tittat på när vi älskade med varandra, närmar sig och vill runka och suga oss. Vi lutar oss mot trädstammen och bjuder ut oss. Vi är passiva. Vi kysser varandra. Han följer mig hem. Vi duschar. Vi äter en sallad, dricker öl. Vi knullar när vi vaknar nästa morgon, innan han lämnar mig.. Porten slår igen efter honom.


Not: Det sista, självbiografiska avsnittet, Marockanen, ligger utanför den angivna tidsplanen, 30 minuter.Copyright©Bo I. Cavefors 2007.


+


+

29.5.07

agere contra

+
+

Bo I. Cavefors
AGERE CONTRA


Hur var medeltiden, egentligen, och vilken roll spelade filosoferna när det gällde att välja mellan monarki och folkstyre, mellan legalitet och legitimitet, eller att avgöra om det var förenat med synd att gå i krigstjänst? Dessa frågor, bland andra, utvecklades under århundradens lopp till komplexa teorier i samhällen vilka trots expansiv ekonomi och intellektuell aktivitet levde under relativt primitiva sociala betingelser.

Intellektuellt och praktiskt återanvändes antikens ideal och omsattes i för tiden anpassade modeller. Gränslösa diskussioner accepterades och teologer tilläts ha åsikten att delar av kristendomen hämtats från det hedniska Grekland och från skrifter skrivna av arabiska eller bysantinska lärde. Man frågade sig om inte islamska filosofer understundom kom sanningen närmare än kyrkofäderna. Bör ej förväxlas med ekumenik. Metafysisk mångfald hyllas av medeltidens filosofer och de söker svar på frågorna om människans makt över sig själv och över naturen. Svaren blev i allmänhet hierarkiska, dvs att idealet var en värld där det fanns kejsare och furstar, feodalherrar och bönder, påve och tiggarordnar, men inom detta metafysiska koncept gavs stort utrymme åt en mångfald idéer, politiska teorier och sexuella friheter: helt annorlunda än den mörka medeltidsbild som protestantiska humanister försökt få allmänt accepterade under de senaste fyra-femhundra åren. Även idag härskar denna mörkersyn och ger god grogrund för moralister och historieförfalskare trots att medeltiden plötsligt blivit "inne"; det nyväckta intresset resulterar alltsomoftast i romantiskt drömmeri, för svenskt vidkommande tänker jag framför allt på Anders Ehnmarks Machavelli-bok, Jan Guillous skrönor och delar av firandet av Den Heliga Birgitta. Protestanter vandrar på katolikernas gamla pilgrimsleder till Heliga källor. Ack ja.

De sociala och ekonomiska levnadsvillkoren är i vår tid mindre socialt utjämnande än de var för européerna från år 500 till 1500. Dessutom uppvisar seklerna efter franska revolutionen en betydligt stramare likriktning av tankens frihet än vad som var vanligt under medeltiden. Det gäller såväl metafysik som religionsfilosofi, teorier om samhällsformer och sociala relationer, moral och sexualitet, osv. Hög- och senskolastik stod visserligen för såväl blomstring som förfall, men trots detta utvecklades den allmänna medvetenheten kontinuerligt från 1050 till 1350. 1400- och 1500-talen initierade, gav förutsättningarna till de reformationer och motreformationer, till de revolutioner och evolutioner som präglat tiden fram till idag.

När den är som bäst bygger medeltidens radikala nyordning på senantik och Augustinus (+430) trots att mellan åren 350 - 700 de gamla regeringsformerna understundom försvann och med dem antik bildning därför att en del nya herrar, ofta av nordisk härkomst, förde ett barbariskt språk, saknade rättssystem och mest ägnade sig åt krig och röveri. De var hedningar och deras föda var, enligt Sidonius Apollinaris, smör och lök och inte vin och bröd som i de mer civiliserade delarna av Europa. Under sådant tidvis och regionalt återinfört barbari bryter de politiska och militära systemen delvis samman. Men barbariet är trots allt marginellt. Under perioden mellan avsättningen av den siste västromerske kejsaren år 476 och Karl Den Stores kröning juldagen år 800 förändrades världen totalt. I allmänhet till det bättre. Romersk-katolska kyrkan tog på sig uppgiften som huvudman för vetenskap och humaniora. Kyrkan övertog "allmänintresset", dvs uppdraget att genom rättsliga former bilägga konflikter. Politiska frågor kanaliserades genom kloster och via kyrkodisciplin.

Medeltiden präglas genomgående av ett kristet synsätt, politik och filosofi förhåller sig till religionen på samma sätt som under antiken. Alltifrån för-sokraterna till Kant och Hegel präglas filosofin av religionen. Stora medeltidsfilosofer som Thomas ab Aquino, Wilhelm från Ockham och Mäster Eckhart tolkade sinsemellan Bibeln olika. Och alla tre på ett annorlunda sätt än Augustinus. Det fanns ingen auktoritativ uppfattning om kristendomen. Filosoferande munkar och kleriker fann sig inte explicit tvungna att acceptera den påbjudna kristna filosofin. Karl Den Stores (+814) reformer inom ekonomi, politik och kultur, blev banbrytande. Skolor grundas, antika böcker republiceras genom avskrifter, latinet moderniseras, analfabetism motarbetas. I Libri Carolini stadfästes den kejserliga religionspolitiken, det första politiskt-filosofiska dokumentet och tillika den första konstteoretiska avhandlingen i Europa sedan antiken. Kejsarens reformer gav intellektuell stimulans åt människor, framför allt åt de kyrkans kvinnor och män vilka ställde krav på förnyelse och öppen debatt. Efterhand förändras kristendomen: man väntar inte längre på jordens undergång utan på Förlossaren. Med Guds Moder Jungfru Maria som förebild förbättras kvinnornas situation i samhälle och familj, psykologiskt och socialt. Bör ej förväxlas med feminism. Den tidigare uppfattningen (som Luther aldrig kom över… …och som aldrig släppt greppet om protestantismen) om Gud som domare förändras till att se Honom som fader och lärare, "le beau Dieu".

Efter 1000-talet expanderar Påvens världsliga makt trots ständiga krig mot framförallt staufarna. Kyrkans juridiska karaktär förändras och bygges ut med kyrkorätt och kanonistik genom Decretum omkring 1150. Den överregionala handeln och bankväsendet kom den påvliga centralmakten tillgodo. Samtidigt som Kyrkans institutionella apparat effektiviseras uppstår proteströrelser, vilka emellertid kanaliserades genom nybildandet av ordnar, som kartusianer 1084, zisterziensare 1098 och prämonstratenser 1120. Kvinnors inflytande ökar markant och institutionaliseras: ordensgrundare, mystiker, pådrivande politiker (som den Heliga Birgitta).

Under 1200-talet fortsätter expansionen inom handel och teknik. Befolkningsantalet ökar. Den nya klassen av rika borgare lever (då som idag) ut sin rikedom så iögonenfallande att stora grupper medborgare protesterar (då, ej idag). Där finns bakgrunden till nya anarkistiskt präglade fattigordnar, som franciskanerna. Vetandet är klerikalt, men teologisk utbildningen krävs av alla som bedriver högre studier: teologin blir produktiv. Klerikerna stod i maktens tjänst men var trots detta lika mycket kritiker och förnyare som bevarare. Som kritiker såg de till att vetenskapen fick en relativt fri ställning gentemot Kyrkan som institution.

Vid inledningsskedet av 1300-talet krisar det inom ekonomi och socialpolitik. Den 300-åriga expansionen avbryts. Befolkningsantalet stagnerar och går efter 1348 drastiskt tillbaka. Åkerjord lägges i träda. Men trots detta fanns det regioner som klarade sig utmärkt: norra Italien, Holland, delar av England och en del tyska statsstäder. Att icke-katolska historiker oftast gör denna period nattsvart har skett/sker för att luthersk reformation och renässans skall stråla med desto klarare trolldomsglans. Det är inte heller så att filosofin under denna period förflackas. Stora framsteg sker inom medicin och matematik och man sysslar med kvalitativ fysik. Utan senmedeltidens forskningsresultat är de naturvetenskapliga revolutionerna under 1500- och 1600-talen otänkbara. Inom teologin skapas förutsättningarna för hussitism, koncilieism och reformation. Men framför allt bör den kyrkotrogne men radikale franciskanen Petur Johannes Olivi (+1298) nämnas. I sin avhandling Lectura super Apocalipsim analyserar han fattigdomsbegrepp, frihet och individualism.

Depressionen under slutet av 1300-talet fortsätter in på 1400-talet medan påvedömets ställning inom världspolitiken befästes, bla 1438 då Kyrkans relationer till Frankrike regleras och 1448 då konkordatet med Tyska Riket undertecknas i Wien. Turkfaran avvärjes och nationalstaterna blir alltmer välorganiserade. Felaktig likställer man numera turkfaran med rädsla för islam. Det är två skilda saker. Rädslan för Turkiets expansion in i Europa är av geopolitisk och maktpolitisk natur, oavsett vilken form av religion eller sekularism som härskar i Turkiet. Med islam som religion har katolska kyrkan alltid eftersträvat dialog. Korstågen har faktiskt inte bildat skola för umgängestonen mellan de båda religionerna.

När franske kungen Karl VIII 1494-1495 erövrar Milano och Toskana står det klart att framtiden tillhör de genomrationaliserade monarkierna och ej längre de tidigare så framgångsrika stadsrepublikerna.

Stora vetenskapsmän som Cusanus och Erasmus arbetade fritt utanför universiteten. Erasmus lämnar Sorbonne 1495. Samtidigt föreläser Pomponazzi om Aristoteles vid Paduas universitet. Detta skulle få stor betydelse för en del religiösa opponenter - Savonarola bränns på bål 1498 och Martin Luther börjar sina senmedeltida studier vid universitetet i Erfurt. Det finns andra intressanta namn från samma tidsperiod: Petrarca, Boccaccio, Oresmes, Wycliff.

Martin Luther dog 1546. Upprorsmannen kan knappast förstås om man inte nämner namnen Erasmus, Aristoteles och Machiavelli. Den senare (+1527) står för en politisk humanism som då och då fördjupas till konkret analys av världsläget sådant det ter sig utifrån Florens trots allt begränsade horisont omkring år 1500. Analyserandet måste ha varit förenat med vissa svårigheter: Machiavelli levde i en profan värld som vid politiska överväganden sällan använde sig av universitetsfilosofi. De augustinska idéerna om en "gudsstat", som präglar den tidiga medeltiden, står vid sekelskiftet 1400 - 1500 inte högt i kurs bland tidens starka män. Benedetto Croce menar att Machiavelli som filosof är ett svagt nummer: den florentinske intrigören gav fritt fram för sina desillusioner utifrån erfarenheter han införskaffat av världen han levde i. Machiavelli förvandlar desillusionism till politiskt program. För att förstå denna sida av Machiavelli är hans brev, framför allt korrespondensen med Florens sändebud i Rom, Francesco Vettori, av större betydelse än den upphaussade Il principe (Fursten).

Alltså: Machiavelli.

Montesquieu såg i Machiavelli demokratins försvarare. Fichte och Hegel aktualiserar honom i Tyskland: efter preussarnas nederlag 1806 - 1807 betraktar Fichte honom som nationalist och förvandlar därmed Machiavells analyser av en stats inompolitiska dissonanser till att gälla mellanstatliga konflikter. Det var den Machiavellibilden nazisterna legaliserade och som faktiskt spökar i den dunkla tankevärld där Anders Ehnmark och Ingvar Carlsson (fd statsminister) för ett antal år sedan försöker förvandla Machiavelli till socialdemokratisk partistrateg.

I sin bok Il principe gör sig Machiavelli aldrig mödan att argumentera för en objektiv politisk vetenskap användbar i partistrategi: han ger endast anvisningar om hur människor kan återvinna förlorad frihet, bemästra resignation genom frasfri historisk-politisk analys anpassad till aktuella politiska situationer.

Trots allt detta var Machiavelli inte helt amoralisk. I sin florentinska Istorie Fiorentine låter han de strejkande ullspinneriarbetarnas ledare formulera sin kritik av falskhet och partiskhet i moraliska vändningar: "De små förbrytelserna bestraffas, de stora belönas". Låter obehagligt aktuellt.

Machiavellis tänkande är handlingsorienterat och rör sig i dåtidens metafysiska banor. Det gäller också hans antropologiska pessimism, den närpolitiska generalregel i vilken han hävdar att makt är höjden av mänsklig lycka. När Ehnmark, Carlsson och Expressens kultursida (redan på 1990-talet) framhåller Machiavellis Il principe som en "furstespegel", dvs som en lärobok i konsten att utöva makt genom att metodiskt feltolka begreppet "ändamålet helgar medlen", så låter det oroväckande. Machiavelli missbrukar nämligen medvetet den teologiska definitionen av vilka medel som är tillåtna för att nå målet - att genom sin fria vilja välja att tjäna Gud - och fegt döljer han sig bakom masken som desillusionerad politiker och rådgivare. Talskrivare vore därför en mer passande titulatur. Machiavellis "furstespegel" är i själva verket en tredimensionellt skriven hatpamflett mot den makt som utövades av furstar vilka först nyttjar den påhittige Machiavelli för att sedan sparka ut honom till en gammal gård på landet.

Medeltidens legaliserade teologer hade sedan länge varit på väg mot allt vetenskapligare analyser av Bibelns texter. Den i Nordtyskland och i Skandinavien dominerande historiebeskrivningen under de senaste århundradena har metodiskt bortsett från detta faktum. När man vill se reformatorn Luther som nyupptäckare av Aposteln Paulus ger man en konfessionell bild som mystifierats av lutheraner och som blockerar protestanternas insikter om medeltiden. Luther är sannerligen inte någon förkunnare av en total och tidlös kristen sanning, utan endast recipient av senmedeltida vetenskap à la Machiavelli och Pomponazzi. Luthers texter är historiska dokument från tiden kring 1520 och de får innebörd och mening först när de läses i återskenet av Erasmus och Thomas Morus eller jämsides med Kopernikus De revolutionibus orbium cælestium. Luthers protest mot avlatshandeln var visserligen ett skickligt politiskt drag men jämfört med de tidigare nämnda filosofernas vetenskapliga arbeten om politik, teologi och naturvetenskap så är "reformatorns" engagemang reaktionärt och regionalt förankrat och intressant endast vid studiet av folktro. Genom sin teologiska machiavellism mot det som faktiskt var korrupt i den romersk-katolska kyrkan, blev Luther genom sin rättfärdighetslära och sin trosteologi mannen som kom att skilja teologi från politik. Aktuellt ämne även idag. I dagens Sverige har det kuriösa inträffat att den lutherske ärkebiskopen agerar katolskt, dvs uttalar sig politiskt, medan den katolske biskopen agerar lutherskt, dvs skiljer teologi från politik.

Martin Luther tog absolut avstånd från Kopernikus nya världsbild och var mer medeltidsmässig än 1400-talets kardinaler. Det gällde ej endast kosmologin utan även det djävuls- och demontroende som Luther gav bokstavstrohet åt i en omfattning som inte varit accepterat inom den romersk-katolska kyrkan sedan 1200-talet. Genom sin överdramatiska retorik uppnår Luther en teologisering av antagonismen i den historiska verklighet som Machiavelli analyserar.

Det man idag anser vara medeltidsmässigt hos Luther ansågs vara så redan av hans samtid. När Luther uppmanar till brännandet av synagoger och mördandet av judar, är det en återgång till en politik som framgångsrikt bekämpats redan av Pico della Mirandola (+1494). Alltså: gemensamt för Luther och Machiavelli är deras oförblommerade hat & hårdhet. Medan Machiavelli i alla fall försöker teoretisera sin desillusion av upproret i Valdichiana, ser Luther under bondekriget intet annat än av djävulen besatta revolterande bönder. Medan da Vinci, och även Machiavelli, reagerar radikalt och originellt på sin samtids missförhållanden, befäster och förvärrar Martin Luther utifrån sin antropolgiska pessimism den existerande förvirringen. da Vinci, Machiavelli, Erasmus och Morus bekämpar förvirringen, Luther eggar de osäkra till total förvirring. Det var inte bra. Luther återinför vad som av katolska kyrkan, teologer, statsmän och filosofer förkastats, övervunnits, bekämpats: Luther ger nytt liv åt medeltidens mörka sidor. Den verkliga reformationen kom genom den inomkyrkliga motreformationen. Det var bra. Alldeles utmärkt.Texten bygger vidare på en kort recension om historieprofessorn Kurt Flaschs bok Das philosophische Denken im Mittelalter. Von Augustin zu Machiavelli (Verlag Reclam, Stuttgart), som i början av 1990-talet publicerades i diverse tidningar och tidskrifter. Kurt Flasch: född 1930, filosofihistoriker, professor bla vid Sorbonne.

Copyright ©Bo I. Cavefors 2007.

28.5.07

Pi


25.5.07

ISOLA DI SAN MICHELE OCCUPIED...

+
+

+
+
ATTENTION!
+
With effect from the 10th of June 2007
We, The Kingdoms of Elgaland-Vargaland,
are annexing and occupying
Isola di San Michele,
the Island of the Dead,
formerly a part of the city of Venice,
Republic of Italy.
From this point on and forever
We designate this island as a part of our
physical territory, as a part of the
Kingdoms of Elgaland-Vargaland.
Carl Michael von Hausswolff
Leif Elggren
Jan Håfström
Marja-Leena Sillanpää
Minister of Galleries Niklas Belenius, Stockholm
Minister for Persuation Marietta von Hausswolff von Baumgarten, Stockholm
info: +46708556856 or +46702099615
+
+
+
+

20.5.07

Hemlig agent besöker Bagdad

+
+

+
+
High life i Bagdad
+
Två alltid lika glada gossar,
hand i hand mot nya segrar.
+
[Trumpen (avundsjuk?) ponke i bakgrunden.]
+
+
(Bild från Blairs besök i Bagdad den 19.5.2007.)
+
+

15.5.07

FRANCIS BACON : action

+
+


Martin Bladh &
Bo I. Cavefors
förbereder en performance,
en action,
Ett passionsdrama i tre akter,
relaterat till
Francis Bacons triptyk
Tre studier för en korsfästelse.
Hemliga gäster medverkar.
Premiär stundar.
+

Bo I. Cavefors
FRANCIS BACON

Enligt kristen tro är människan Guds avbild. Sexuellt upphetsande korsfästelser fungerar som taggar som rispar det tunna skinnet på kristna betraktare. Såren, könet, törnekronan, kräver ställningstagande; för eller emot. En del konstnärers tydligt återgivna tortyrmärken aktualiserar den bibliska korsfästelsen. Existentialisterna uppfattar distansen till synintrycket som centralt tema. Lika tvångsmässig är inte denna teori/praktik för Francis Bacon (1909-1992), en målare som rör sig i vida cirklar runt accepterade former och normer i kampen mot mänskligt självbedrägeri. Bacon attackerar betraktaren av hans målningar med råare, brutalare medel än existentialister, futurister och surrealister. Med våld och vad som kan förefalla vara men som icke är blasfemi, som verksamma ingredienser, öppnar Bacon dörrarna till en värld dit betraktaren kan fly egen intighet och ensamhet, bort från dogmatiserande traditioner och konventioner.

Människans grundläggande erfarenheter av ångest, förtvivlan och av ändlös tråkighet, fascinerar Camus, Sartre, Kokoschka och Bacon, vilka trots pessimistisk livssyn försöker intala medmänniskor det meningsfulla i att vidareleva i en meningslös och vegeterande värld. I ett samtal med jesuiten och religionssociologen Friedhelm Mennekes, berättar
Bacon att han “inte har någon filosofi”, inte tror på någonting, “varken religion eller något annat”. På Mennekes provocerande fråga “Men Ni tror väl åtminstonde på Er egen konstnärliga förmåga”, svarar konstnären att han “älskar att måla och blir kåt när allt börjar gå riktigt bra. Men jag hatar att stå framför en naken duk och tänka, vad i Herrens namn kommer att ske idag”. Bakom detta “finns ingen filosofi”. Bacon försäkrar att han “överhuvudtaget inte har något system”. Det är kanske just det som sätter skräck i konstexperterna, föreslår Mennekes. Bacon svarar: “Alla konstexperter är idioter, tror jag. Jag har inget förtroende för konstkritiker. I allmänhet har de ingen aning om måleri. Det är få människor som har känsla för måleri. Och för det behöver man ingen intelligens. Ni kan känna till hela konsthistorien, Ni kan ve ta allt som hör samman med konsthistoria, men om Ni inte har ett omedelbart förhållande till bilden, är Ni hjälplös, när Ni konfronteras med något nytt”. Francis Bacon vägrar acceptera uppfattningen att religioner är helande krafter och hävdar att de istället suggererar människan till en världsfrånvänd och overklig självidentifikation. Mot främlingskapet inför det egna Varat ställer Bacon tron på människans fria vilja och egna förmåga. Bacon menar att hans människotro går djupare än att enbart identifiera henne genom religiös tro. Trots att religioner bevisligen ger människan kraft att uthärda och fullfölja övermänskliga uppgifter, avsvär sig Bacon den möjligheten och söker istället konstnärliga uttrycksformer där han utifrån ett nihilistiskt perspektiv kan skapa relationer, funktioner, som gör livet drägligt. Bacon ser frågan om liv och död som ett sanslöst diskussionstema; livet är utan mening och vill någon ge mening åt det liv som trots allt måste levas, är det upp till var och en att själv betala kalaset. Med andra ord: Bacons tema är den moderna människans pessimism och förtvivlan – men den korsfästes pina och död undkommer den aggressive ateisten Bacon, inte.


Med hjälp av ett synnerligen intensivt och levande måleri ger Bacon det meningslösa livet mening. I målningarna är varje förbiilande ögonblickssituation en betydelsfull och avgörande handling. För Bacon är det surrealistiska tillfället, fallet från hästryggen, tusendelssekunden av overklighet mellan stigbygel och grav, det avgörande moment som återberättas realistiskt och med mytologisk verkan. Dessa inspirationskällor lämnar honom aldrig. Bacon citerar inte vad som tidigare sagts, skrivits eller målats, han transporterar inte bilden från en verklighet till en annan utan analyserar, nyttjar, och förvandlar objektet, som i målningen med Påven Innocentius X, efter Velázquez’ porträtt av samme påve. Myter, drömmar, idéer, andra verkligheter än Bacons egna, inspirerar honom och kombineras med konstnärens identifikation med manskroppen på korset, plågans tecken, präglat av våld och smärta. Kring detta motiv trängs det gamla Greklands mytologiska seansmästare, Aischylos döttrar, jord, blod och död, skriver T. S. Eliot i Sweeney Agonistes. De egentliga härskarna över livets oordning kan icke övertalas till ordnad och linjerät marsch mot förnuft och frihet. Mytologiska jävlar återkommer ständigt på Bacons målningar, alltifrån tre figurer vid korset på en målning från 1944 till en ny version av denna målning, målad 1988, Second Version of Triptych 1944. Också i Trip-tyck Inspired by the Orestia of Æschylus (1981) finns fågelliknande väsen, spöklika, rovgiriga, skugglika, evighetsväntande, spejande genom fönster, hängande uppochned som fladdermöss eller med asgamkäftarna med fast grepp om penetrationslängtande och recipientväntande mansstjärtar. Varulvar demoniserar den baconska bildvärlden och reflekterar betraktarens känsla av att vara förrådd. Det finns ingen aischylosk världsordning, ingen rättvis försyn.

Bacons målningar är fotografier. Sedan fotograferingskonsten uppfanns har människans uppfattningsförmåga radikalt förändrats. Fotografiet påverkar fundamentalt människans föreställningsvärld och hennes förmåga att uppfatta föremål som fenomen. Föremålen förvandlas till diktat av den fotograferbara verkligheten. Fotografiet skapar distans till det avbildade föremålet och betraktarens konfrontation och dialog med fotografiet ökar distansen ytterligare. Bacon hittar nyckeln till sitt eget och till annat modernt måleri, i fotografiet. När han tänder på ett fotografi börjar vandringen in i motivet på jakt efter fotografiets verklighet. Den verklighet som så småningom öppnar sig har fler dimensioner än konstnären finner när han med ögat plöjer den faktiska verkligheten. Distanseringen till den faktiska verklighet fotografiet skapar ger Bacon möjlighet att forma ett nytt bildspråk, öppna nya vägar mot en realism som är strängare, hårdare, mer våldsam än den verklighet som endast är ett illustrativt återgivande. Bacons porträtt visar hur konstnären går tillväga. Å ena sidan är fotografiet igenkännbart i porträttet. Å andra sidan skapar konstnären i målningen fria former, deformationer som ytterligare distanserar objektet från det ursprungliga motivet och som ger honom frihet att använda de märkliga baconska färgskalor som med våldtäktens kraft suggererar betraktaren att läsa vidare i målningens budskap. Motivet förefaller vara fixerat med en borste doppad i terpentin. Linjerna förlängs, motivet strilas, människokött svämmar över, munnar öppnas i skrik och häpnad. Målningarna underordnas inte motivet. I stället låter Bacon realiteternas våld och våldets realitet, bli fullt synligt, påtagligt, dominerande. Denna civilisationskritik får näring ur samma mylla som Eliots The Waste Land: “Vad är det som slår rot och skjuter / grenar ur stenig bråte. Människobarn, / du varken anar eller vet, ser blott / en hög av krossade bilder där solen slår”. Verkligheten är alltid våldsam, vardagens våldsamhet alltid våldsammare och mer brutal än vad som i bild kan återskapas av konstnären. I Bacons målningar är därför våldet också ett stilelement, tekniskt bindemedel för att distansera betraktaren från motivet, avbörda betraktaren risken att falla för frestelsen att se motivet ytligt, utan engagemang, utan inre rörelse. När Bacon målar avskärmar han sig från yttre former, kringliggande objekt. Han koncentrerar sig på personens personlighet, motivets karisma, den enskilda människans mystik, motivets action.

Våld spelar en avgörande roll i Bacons liv; allt måleri är i någon form alltid självbiografiskt. Bacon är fyra år när första världskriget bryter ut. Född 1909 av protestantiska föräldrar i det katolska Dublin – fadern tränar travhästar – upplever han irländarnas frihetskamp mot koloniala engelsmän. Efter kriget reser han till London, fortsätter till det sexuellt frigjorda Berlin, bor i Paris och börjar måla efter att ha besökt en Picassoutställning. Därefter: andra värdskriget. Bacon anser att livet domineras av våld. Beskrivningar av distanserade livserfarenheter återkommer därför automatiskt i Bacons målningar, och hans återskapelser av våld är lika slaviskt återgivande som bruket av fotografier. Vid Jean Clairs intervju med Bacon 1991 säger målaren detsamma som han säger till Menneskes, att han inte har någon “filosofi ”, att han “aldrig målar korsfästelser”. Men de facto sysslar Bacon sedan 1933 med korsfästelser. Under femtiofem års skapande klistrar Bacon titeln Korsfästelse på åtta verk, sista gången 1988. Hur hänger detta samman? Uppenbarligen handlar det om skilda synsätt vad som menas med “korsfästelse”. För den ene är korsfästelse återgivandet av en historisk händelse, för den andre är det ett abstrakt motiv. I praktiken är det omöjligt att göra åtskillnad mellan dessa båda synsätt. Korsfästelsemotivet är kontextuellt. Bacons entydiga avsikt är att genom korsfästelsetemat skildra manskroppens kamp på korset. Bacon tar regelbundet avstånd från objektet, kroppen och korset, samtidigt som temat attraherar honom. I korsfästelsemotivet kan Bacon formulera frågor som rör hans egen utsatthet. När Bacon målar en korsfästelse struntar han i den teologiska delen av ämnet, men eftersom korset inte endast är ett föremål utan en del av människan, associerar Bacon till en gammal liturgiform: “I korset finns helning, i korset finns liv, i korset finns hopp”.

Fragment of a Crucifixion är titeln på en målning från 1950. Också här finns våldet närvarande som återsken av Bacons barndom, atmosfären av brutalitet och ångest. Våld är för Bacon en viktig del av relationerna till omvärlden och till andra människor; våld är ett livsvillkor för Bacon, våld är själva drivkraften och bränslet för att härda ut i livet och med världen. Korsfästelsen är en central del av denna våldsverklighet med kyla, kamp, främlingshat, smärta – och hänförelse. I korsfästelsemålningarna bryter Bacon med borgerliga normer och traditionell konst. I Bacons korsfästelsescener finns inga vittnen, inga apostlar, ingen som tiger och ingen som gråter. Ingen som blir skrämd. Inget med lidande och inget tröstande ord. Ut ur det distinkt tecknade korsets balk kastas den korsfäste direkt och brutalt mot betraktaren och fångar dennes blick med sin egen. Med uppsträckta armar och vidöppen mun är den korsfästa varelsen ett liv fyllt av ångest och befriat all värdighet. Likt apan som kastar sig från lian till lian är den korsfäste ett hetsat djur som vill nå någonting utanför målningens ram, bortom den verklighet som finns bortom den verklighet konstnären försöker återskapa. Den korsfäste försöker sig på den omöjliga flykten till en annan verklighet. Den korsfäste är fäst vid korset, är för alltid en del av det. Den sterila öken som breder ut sig runt korset tvingar betraktarens blick tillbaks till den korsfäste, till centrum. Samtidigt ger dödszonen betraktaren möjlighet att distansera sig till motivets huvudobjekt. Bacon åskådliggör hur konsumtionssamhällets medborgare drar sig undan till spärrade områden garanterat befriade från obehagligheter, semesterns badstränder, köpcentrats överfyllda hyllor, glömskan, förträngningen. I Bacons målningar återfinns relikter från vår kultur; telefoner, glödlampor, tidningar, lakan, halvrökta cigaretter som omger huvudobjektet; påvar, korsfästelser, homosexuella samlag, porträtt av manliga vänner, Sohos kvinnor.

Skrik, kött och skuggor. Den korsfäste är naken, avklädd. Upplysningsmannen Bacon förkastar historiska reminiscenser. Korsfästelsen reduceras inte till elementära former som uppenbarelsen och en sista ensamhet. På den vänstra bilden av Three Studies for a Crucifixion (1982), kryper och slingrar som en mask ett till kadaver piskat och reducerat väsen. På mittbilden ligger en ensam naken man. I väntan på vad? Den tredje bilden visar två män, den ene jagande den andre, samt två älskande amöbor. Figurerna har föga gemensamt med traditionell kristen ikonografi , allt är historiskt abstraherat. Trots detta: vad som även formellt återstår efter att ha pressats genom konstnärens ateistiska distanserings apparat, är inte innehållsbefriande former, utan en vision av hur existentiellt moderna människor inkarneras i den historiska processen av våld, kärlek och lidande. Inkarnation genom smärta och död, av och genom den korsfäste Kristus till en ny kristendom, till en “tro” användbar i kampen för människovärdet. Bacons verk bjuder betraktaren filosofiska och religiösa utmaningar som tändvätska och rökelse för att själv vandra vidare mot egna visioner och versioner av liv och död, lycka och sorg. Bacons postreligiösa målningar kombinerar förkristen mystik med kristen uppståndelselära. Kombinationen våld och sexualitet ger ledtrådar, aningar. Inte mer. Bacon uthärdar nihilismen i världen som Nietzsche uthärdade. Zarathustra och målarens knullande eller korsfästa män genomlever, överlever. Bacons nakna män är lika upptända och mottagliga för våldtäkt som fotografen Wilhelm von Gloedens nakna sicilianska pojkar, som gör Nietzsche glad och kåt när han tror sig ha funnit Zarathustra bland de brunbrända kropparna på klipporna nedanför Taormina. Nietzsche söker skönheten och kärleken, övermänniskan som driver marorna ut ur nattens mörker. Nietzsches och Bacons sadomasochistiska homoerotism är renässansesteticism som i vitalitet och vilja följer instinkten och insikten snarare än intellektet. Bacons religiösa styrka finns hos de knullande eller i fosterställning ihopkrupna nakna männen. Bacons budskap är antiauktoritärt och öppnar visioner som spränger normer och konventioner. Bacon predikar en ny och befriande identifikation och även om konstnären påstår att han “inte förmedlar ett budskap”, inte har “en filosofi ”, så är målningarna vittnesmål om att existensen, livet, är betydelsefullt även för illusionslösa människor.

Francis Bacons sista triptyk visar typiska Baconfigurer: till vänster porträttet av en ung man, i mitten två män som famnar varandra, snabbt och i kärlek, och till höger mästaren själv, den Bacon som till sin död – åttiotvå år gammal, den 29 april 1992, på ett sjukhus i Madrid – klär sig som en dandy, svart läderjacka, bourdeauxröd skjorta. Porträtten av påvar, vänner, korsfästa, gatflickor, älskande män – och Bacons eget liv: allt är korsfästa kärleksakter.


Artikeln tidigare publicerad ibland annat tidskriften Paletten, tidskriften Svarta Fanor och i min bok Celibat och erotik. För varje ny publicering har artikeln reviderats, begränsats eller utökats.

Copyright©Bo I. Cavefors 2007.

+
+
+

CARL ABRAHAMSSON : MOSCOW

+
+

+ +
Cotton Ferox

13.5.07

HUNGER

+

+
+
Bo I. Cavefors
HUNGER

I Hamburg, av alla moralfattiga finansstäder, utgavs, anonymt of course, år 1832 en bok om hungerkravallerna i den franska staden Lyon, året innan. ”De är som vargar”, skriver författaren och fortsätter: ”Det är exakt detta, runt kring denna axel allt rör sig . . . ’Bröd, vi vill ha bröd’. Det skriet hörs idag överallt, i Konstantinopel, Paris och London och det skriet kommer snart höras runtom i världen”.

Om hunger i Europa, om ropen efter bröd, handlar en föredömligt skriven och redigerad antologi som 1986 publicerades av DTV, Deutscher Taschenbuch Verlag, München (Hunger. Quellen zu einem Alltagsproblem in Europa und in der Dritten Welt 17. bis 20.Jahrhundert). Författare till bokens nyskrivna avsnitt var Ulrich-Christian Pallach (1951 - ) då verksam vid universitetet i Erlangen-Nürnberg. Sammantaget innehåller boken en mängd ytterst intressant material hämtat från statliga protokoll, brevväxlingar, livsmedelsförordningar, memoarer, vetenskapliga avhandlingar, politiska pamfletter – materialet redogör för allt som är politiskt och mznipulativt användbart då skördarna slagit fel, när klimatet förändras, då krig råder. ”Bröd, vi vill ha bröd”. 1832 hördes denna vädjan, detta stridsrop i Konstantinopel, London och Paris. Ropet om bröd åt alla skallade snart i hela Europa.

Materialet i denna antologi belyser inte endast katastroferna och de direkta och absoluta resultaten av dessa katastrofer utan även, ja kanske framför allt, vad furstar och regeringar, bönder, arbetare och borgare, ämbetsmän och köpman gjorde respektive underlät att göra för att förändra situationen och med dessa erfarenheter inpå livet utveckla samhället till en bättre värld att leva i.

1637 skrev det svenska sändebudet hos Pfalzfursten Friedrich V, Ludvig Camerarius, till sin vän i Nürnberg, Lukas Friedrich Behaim, att ”lycklig är den som i dessa erbarmeliga tider får somna in i Herran”. Den utsvultna protestantiska soldatesken plundrade sig fram genom Det Heliga Romerska Riket och reducerade samtidigt radikalt den bofasta befolkningen genom mord och plundring, exempelvis i Mecklenburg, Pfalz, Pommern och Schwaben: antalet levande medborgare minskade med två tredjedelar! Två tredjedelar förflyttades från livet till graven. Bättre klarade sig de nordtyska slättländerna, de habsburgska arvländerna och Schweiz. Men överallt där den nordiska soldatesken drog fram förföll moralen, och då avses inte sexualitet. I en by utanför Augsburg noterade byprästen att en kvinna vid namn Appolonia ätit upp delar av sin man, Gregorius Thüringer, som dött av hunger.

Socialt medvetande...

Den som hungrar förlorar snabbt sitt sociala medvetande. Nürnbergs stadskrönikör konstaterar torrt att hungern även drabbar de rika, att man inte kan köpa mat för pengar när mat saknas, att även kräsna människor tvingades äta potatis, människor ”vilka dessförinnan knappast kunde tänka sig att föredraga detta”. Bra uppfattning om tidens svångremspolitik ger uppgifter om tillståndet vid svenska hovet i början av 1700-talet, där man fick ett dagligt kaloritillskott av 5 000 – 6 400 kalorier, varav endast 1 500 kom från kött. Normalmedborgarens kaloritillskott var avsevärt mindre. Jämförelsevis: i början av 1600-talet erhöll soldater och matroser vid engelska flottan en daglig dos av 6 000 kalorier.

1700-talets hungerkatastrofer förorsakades av märkliga väderleksförändringar. Under åren 1700-1789 drabbades Storbritannien vid fyra tillfällen av extremt låga medeltemperaturer. Den agrare katastrof som följde av denna klimatförändring drabbade direkt också de hantverkare och köpmän i städer som var beroende av den kringliggande landsbygden för avsättning av sina varor. Brödpriserna steg medan inkomstnivån stagnerade, vilket hade till följd att stadsborna inte längre hade råd att köpa kläder och andra viktiga varor. Kött spelade, av tvingande nödvändighet, från mitten av 1500-talet en allt mindre roll i de europeiska hushållen. För en arbetare eller hantverkare gick 40 (fyrtio!) procent av inkomsterna till brödinköp. Följden blev att sjukdomen beri-beri, idag mest känd inom tropikmedicinen, samt anemi, blev de vanligaste sjukdomarna i 1700-talets Europa.

Ej endast spanska tronföljdskriget, som sedan 1200-talet bundit upp Storbritannien, Spanien, Frankrike, Holland och Österrike, inkluderande andra områden som hörde till den habsburgska maktsfären, drabbade Europa totalt, utan också den ”långa vintern” 1708-1709 om vilken en fransk akademiledamot med snyggt understatement konstaterade att ”den skulle man länge minnas”. Adriatiska havet och franska medelhavskusten frös till is. Fåglarna föll döda från himlen och människor som ej ägde varma kläder, förfrös. I mitten av januari började det plötsligt töa, med påföljd att all snö och is som smalt förorsakade översvämningar som förstörde och för lång tid försurade åkrar och betesmarker.

1740 kom ännu en extremt hård vinter. Den långa perioden med klimatförändringar varade i Europa från omkring 1550 till 1850. Det handlade om långa och hårda vintrar, våta och kalla somrar. Det var den ”lilla istiden” som man idag har god kännedom om (dock nämnes den sällan i dagens skräckscenarios för kommande klimatförändringar…) eftersom väderleksförhållanden och skörderesultat systematiskt noterades, generation efter generation, av stora markägare som furstar och kloster.

Ungerska vattnet...

Att vintern 1708-1709 verkligen inte var av denna världen framgår av hertigen av Saint-Simons memoarer. Själv frös han, skriver hertigen, men vad värre var var att även alkoholstarka likörer och ”ungerska vattnet” frös till is och sprängde flaskorna. Det ”ungerska vattnet”, Eau de la reine d’Hongarie, var ett destillat av rosmarinblommor och brännvin som användes vid såväl invärtes som utvärtes förlamningar. Saint-Simon påpekar att han borde gjort som hertigen av Villeroy, en påhittig man som placerat sina likörflaskor på spiselkransen.

Hur stod det till i andra änden av franska befolkningspopulationen? Det kunde generalprokuratorn Herr Quarré vid parlamentet i Dijon rapportera om till generalkontrollören i ett meddelande av den 4 maj 1709: ”Många lider fruktansvärt. Befolkningen livnär sig på örter och rötter vilka de kokar. Barn upp till fyra-fem-årsåldern, som mödrarna inte har något bröd att ge, betar med fåren på ängarna”.

Generakontrollören Desmartes avsattes. Men försvarar sig framgångsrikt i de memoarer han publicerade 1715. Han hade gjort vad han förmått, vad det fanns resurser till att göra, skriver Desmartes, ty över väder och vind råder ej ens en generalkontrollör. Desmartes hade importerat spannmål av såväl berber som från de grekiska öarna, han hade sänkt importtullarna och tvingat de privata handelshusen till samarbete.

Efter 1708-1709 infördes en mängd lagar som skulle göra det möjligt för myndigheterna att vara bättre förberedda inför kommande katastrofer. Relationerna mellan furste och folk blev klarare definierade, liksom avtalen som slöts mellan arbetsgivare och arbetstagare. De ”där uppe” skulle sörja för att de ”där nere” skulle ha bröd på bordet. Ju mer makt de ”där uppe” krävde desto hårdare bands de till försörjningsplikten gentemot de ”där nere”. Mjölnare och bönder fick finna sig i förordningar där priser och leveransvillkor reglerades. De som profiterade på livsmedel fick ordentliga straff. En mjölnare som under den stora hungern 1772-1773 hängde sig i kornkammaren, sedan han upptäckts, kom att figurera på en ”minnespeng” som visar honom dinglande i repet och försedd med devisen: ”Det var jag som drömde om dyrare tider”.

Socialpolitik...

Under 1700-talet kom de första ansatserna till vad som idag kallas för socialpoltik. Tidigare tiders socialpolitik formades av lokala furstar och makthavare. Sverige gick ej i spetsen för denna centralt dirigerade socialpolitik. Det gjorde istället Preussen. Där hade man ett snabbt växande befolkningsantal i städerna. Det innebar att statens inkomster, rikedom och makt ökade. Alltså var den enskildes välbefinnande intimt knutet till statens framtida framgångar. Men av detta följde den sekellånga konflikten mellan stadens önskan om befolkningstillväxt och den faktiska möjligheten att öka den agrara produktionen. Detta resulterade i en mängd skiftande nyodlingsprogram. I Preussen förvandlades under åren 1718-1786 115 600 hektar skog och ängsmark till bördig åkerjord. Till dessa problem kom även att de nymornade nationalstaterna byggde upp stora arméer för att försvara landsbygdens nyplöjda åkrar och städernas växande hantverksindustrier. 1752 konstaterar Friedrich I lakoniskt att ”domänkassan skall överföra 1 700 00 taler direkt till krigskassan, förutan vilken summa trupperna ej kan betalas”.

Den expanderande handeln och de alltmer mekaniserade arméerna krävde nya vägnät och bättre kvalitet på vägarna. 1720 beslutades att franska kungsvägar skulle vara 60 fot breda, diken och vägkanter ej inräknade. 1776 avbröts vägbyggandet med motiveringen att handeln inte ökade i samma takt som jordbruksproduktionen minskade på grund av den åkermark man lagt vantarna på för att bygga nya vägar!

Trots alla dessa komplikationer blev åtgärderna man vidtog för att förebygga kommande katastrofer, ganska framgångsrika. I Kurland steg, till exempel, potatisproduktionen från 5 200 till 1765 till 103 000 ton 1803.

Stormning av Bastiljen…
Stormningen av Bastiljen i Paris 1789 var summan av kardemumman av brödbrist. Parisarna svalt. Ludvig XVI noterar i dagboken för den dagen att inget särskilt inträffat. Josef II av Österrike var mer i samklang med världens problem varför han redan 1781, med moderlandet Österrike som förebild, upphävde livegenskapen i Böhmen, Mähren och Schleisen och genomförde en ”likvärdig undersåtlighet” som skulle vägledas av ”förnuft och mänsklighet” och med förhoppning om ”bättre ekonomi och jordbruk”. Men en del bönder missförstod omtanken och reformerna och inbillade sig att det blev fritt fram för det skattefria samhälle där inga skyldigheter längre kvarstod till länsherre och stat. Så kan skattesänkningar missuppfattas.

Trots stora ansträngningar visade hungeråret 1816-1817 att man inte lyckats bemästra problemet med agrara katastrofer. USA-historikern J.D.Post anser att detta är den sista stora näringskrisen i den del av världen som fram till 1960-talet ansågs vara den mest industrialiserade. Redan 1848 såg inte världen ut som den gjort ett halvsekel tidigare. Friedrich Engels proklamerade att 1600- och 1700-talen tillhörde den förindustriella tiden, men menade att också den nya tiden, industrialismens epok, skulle föra med sig situationer liknande de tidigare hungerperioderna. Den nya, ständigt närvarande, massfattigdomen skulle emellertid tvinga fram långtgående reformer. Reformer nödvändiga för den industriella utvecklingen. Problemet var, menade Engels, att å ena sidan önskade man kraftig befolkningstillväxt, å andra sidan förorsakade ett starkt ökat befolkningsantal, framför allt i städerna, massfattigdom. Massfattigdom och svält.

En sista gång blev det i Europa hungerkriser, regionala sådana. I England och Wales ökade dödsfallen mellan 1845 och 1847 med 22 procent. PÅ Irland utspelade sig ett hungerdrama förorsakat av brittiska regeringar som haft årtionden på sig att förbereda motåtgärder och som intet gjorde ens när katastrofen var ett faktum. I stället spärrade Londonregeringen exporten av korn till irländarna när potatisen angreps av röta och spannmålsskörden slog fel. Hundratusentals människor dog. Mellan 1848 och 1854 emigrerade över en miljon irländare till USA.

Europa...

Har hungern lämnat Europa? Kanske. Europa och USA har löst problemet genom att flytta över problemet till andra kontinenter, framför allt till Afrika och Latin- och Sydamerika, där människor sedan etthundrafemtio år svälter och slavarbetar för att människorna i Nordamerika och Europa skall kunna äta sig mätta till ett relativt hyggligt pris. Hungersnödproblemet är inte ur världen, det har bara förflyttats, längre bort så vi slipper se eländet utanför tv-rummets fönster. Situationen i stora delar av den så kallade Tredje Världen liknar vad som var aktuellt i Europa före industrialiseringen: 1) den otillräckliga jordbruksproduktionen; 2) den orättvisa fördelningen av tillgänglig åkerjord (se exemplet i Zimbabwe); 3) urusel infrastruktur; 4) den demografiska utvecklingen; 5) fel utnyttjade naturresurser (tex skogsskövlingen). Det mesta tragiska i denna tragik är att den felaktiga utvecklingen, eller bristen på utveckling, initierats, utnyttjats och vidmakthålles av västvärldens (och numera även Kinas) politiska och finansiella maktnomenklaturer.

Européer och nordamerikaner lever i dag i samma privilegierade situation som Paris privilegierade invånare bestod sig med gentemot stadsproletariatet och landsbygdens befolkning före franska revolutionen. Det bör man kanske begrunda.

Sedan är det ju en helt annan sida av samma mynt att det inte heller efter franska revolutionen blev särskilt mycket bevänt med varken friheten, jämlikheten eller broderskapet. Proletariatet förvandlas snabbt till medelklass och började behandla proletariaten i andra världsdelar så som de själva behandlats före revolutionen.


Artikeln tidigare publicerad i Svenska Dagbladet 15 juni 1986. Här betydligt uppdaterad.

Copyright©Bo I. Cavefors 1986, 2007.

+
+
+

10.5.07

...by all means... (Tony Blair)

http://caveforspositionnr3nyasvartafanor.blogspot.com/2007/05/hemlig-agent-besk+
Bo I. Cavefors
…by all means…

New Labours och Tony Blairs valseger 1997 var i sak ett triumfatoriskt återval av järnladyn Margaret Thatcher. Vilket jag hävdade i en artikel i KvällsPosten den 7 maj 1997: ”Gullgossen Tony Blair har själv påpekat att han vill arbeta för en politisk thatcherism med mänskligt ansikte”. Efter en del rundsnack kring det svenska Högerparti som en gång i tiden försökte lansera Yngve Holmberg som en svensk Kennedy (lugg i pannan…, sedermera generalkonsul i Texas, tror jag):
- - -
”Ingen satte tilltro till Holmbergs Kennedylook och ingen kommer att när valdagen är ett historiskt minne blott, sätta tilltro till Blairs anpasslingspolitik. Den Blair – med den iskalla blicken och det breda leendet – som ena dagen påstår att hans älsklingsrätt är ’fish and chips’ för att dagen därpå påstå att älsklingsrätten är italiensk pasta med torkade tomater, den Blair som säger sig älska såväl Piero della Francescos som Francis Bacons religiösa målningar, som karakteriserar sig själv som en 'modern människa' av rock’n’roll-generationen, samtidigt som han träder fram i tv-rutan som den fulländade medelklassmänniskan med hustru och tre barn, karriär och filttofflor.

Efter New Labours förkrossande valseger över den fattige lindansarsonen John Majors konservativa asketer, står det tydligt och klart skrivet i stjärnhimlen att i det stora Britannien som en gång härskade över haven, är socialismen död, stendöd.

Vad som återstår är thatcherism med mänskligt ansikte, det vill säga en thatcherism där Blair & Co kommer anstränga sig än mer än den konservativa regeringen att skyffla under mattan den dickenskt sociala tragedin i det postindustriella Drottningdömet.”

Det blev värre än så. Den dickenskt sociala tragedin gick på export. Göran Persson, en annan av folket vald profet, påstod en gång att han och Blair hade samma sorts humor. Det låter trovärdigt.

+
+
Copyright©Bo I. Cavefors 1997, 2007.
+
+

POPE ON PRO-CHOISE POLITICIANS

+
Thomas J. Reese, S.J.
Senior Fellow
Woodstock Theological Center
Georgetown University, Washington


Pope on Pro-Choice Politicians


While traveling to Brazil, Pope Benedict XVI responded to a question about Mexican politicians who voted to legalize abortion. From his answer, reporters inferred that he endorsed comments by Mexican churchmen that the politicians should be excommunicated. The pope’s press spokesman later issued a statement approved by the pope that said the pope did not intend to excommunicate anyone. In response to questions, AP reports that the spokesman said, “Legislative action in favor of abortion is incompatible with participation in the Eucharist. ... Politicians exclude themselves from Communion.''

As Governor Romney eloquently said during the Republican presidential candidates’ debate, each church has the constitutional right to determine its internal policies, for example, who can go to Communion and who cannot. This is not a violation of the separation of church and state. The Quakers, for example, would have every right to excommunicate a member who voted in favor of war. Whether they should or should not is an issue to be debated and decided by the church.

In talking about abortion, it is important to distinguish a person’s position on the morality of abortion from a person’s position on whether the state should criminalize abortion. A person who feels that there is nothing wrong with abortion is clearly taking a position contrary to the position of the Catholic Church. But it is a separate question whether abortions should be criminalized.

Many canon lawyers and moralists believe that a politician could be against abortions and still oppose criminalizing it for prudential reasons, for example, because he believes such laws would be unenforceable, divisive and politically unrealistic. He may believe that a more realistic approach is to enact programs (healthcare, childcare, welfare, employment) that will reduce the number of abortions by giving women a real choice, by empowering them to say yes to life. These politicians point to the fact that there were fewer abortions during the Clinton Administration than during the Bush Administration. Raising the minimum wage, for example, would reduce more abortions than outlawing partial birth abortions. Such a politician could say, “I am opposed to abortion and will do everything possible to reduce the number of abortions short of putting women and doctors in jail.”

So far, the vast majority of the U.S. Catholic bishops oppose denying Communion to pro-choice Catholic politicians and voters. During the 2004 presidential election, only about 10 to 12 bishops of the approximately 190 diocesan bishops spoke out in favor of denying Communion. When the bishops meet in Baltimore this November, the question of denying Communion to pro-choice politicians will once again be debated when they vote on a new statement on “Faithful Citizenship.”
+

+
Copyright©Thomas J.Reese SJ 2007.
+
6.5.07

FÜSSLI, RIEFENSTAHL OCH NUBA

+


Bo I. Cavefors
FÜSSLI, RIEFENSTAHL OCH NUBA
Schweiz är ett välkänt textil- och exilland som i modern tid hyst sådana storheter som Lenin, Mussolini och Thomas Mann. Utanför kantonernas under århundraden försvarade riksgränser är det mindre känt att sedan Wilhelm Tells dagar ett större antal schweizare tvingats fly sitt understundom aningen puritanska och tvetydiga fosterland, för att söka lyckan i andra länder. Johann Heinrich Füssli, född 1741, var en sådan person som blev persona non grata. Son till konstmålaren Johann Caspar Füssli och därmed integrerad i den kanske mest berömda och inflytelserika konstnärsfamiljen i bank- och kulturcentret Zürich. Det förunderliga med denna vackra stad är att man ofta lyckas kombinera två vitt skilda storheter: snille och bankkonto, dekadance och borgarmoral.

Johann Heinrich Füssli dog 1825, 84 år gammal. Flertalet år av sitt liv tillbringade han utanför hemlandets gränser. Först i Italien för att lära till målare (konstnär) och sedan i London där han 1804 utnämndes till professor vid Royal Academy. Engelsmän blir sällan skräckslagna vid konfrontationen med originella utlänningar. För britter gäller omvänt förhållande. Orsak till landsflykten var att Füssli avslöjat korruption inom inflytelserika finanskretsar. Vad angick det honom, att det korrumperades och smusslades, kan man fråga sig och svaret blir: i Zürich löper kontakterna mellan finansiell och konstnärlig kreativitet relativt smidigt. Pengar är en naturlig del av tillvaron. För den som har. Men Füssli var antagligen alltför energisk i sin kritik. Man spottar inte på den näve som kramar pungen med pengar, eller hur det heter. Underhåll från mecenater drogs in; kunderna uteblev. Så 1764 emigrerade Füssli till London, en stad av samma krut och korn som Zürich. Men större. Betydligt större. Dock, 1770 längtade Füssli till södern. For till Rom. Men, återvände till London 1778 och stannade där för resten av livet.Füsslis målningar är speciella. Motiven handlar ofta om skuld och besök av nattens Maror. Det handlar nästan alltid om kvinnor, som driver bort skuldkänslorna genom att helt enkelt strunta i dem och hänge sig åt dekadenta utsvävningar. Parfymerad dekadence. Bokstavligt talat svävar kvinnorna över sängarna, till synes nonchalant utslängda med minst halva kroppen på väg ned mot golvet. Huvudet före. Bröstens brovalv blir mer mäktigt utifrån det perspektivet. Särade ben. Genom det flortunna tyget anar man skötets växtlighet. Maran rider om Natten. Füsslis bilder ger betraktaren möjlighet kika in i människors privata tillvaro. Målaren är som alla målare en voyeur. Ganska fult beteende, men intressant. Den pojk fader Füssli önskat se som präst åstadkom istället en mängd illustrationer till texter från Bibeln och av Dante och Milton. Füssli är i sitt måleri en litterär konstnär som tecknar/målar en bild, en situation, för att därefter, via motivet/kvinnan, omgående falla i vanmakt över vad han åstadkommit. Eller för att ironisera över verket? Han klär av människan – kvinnan – ej endast hennes kläder (nåja, naket…, det finns genomskinliga tyger) utan också, ja kanske framför allt, den lena huden. I Füsslis målningar är kvinnokropparna vita som marzipan och rekvisitan som finns runtomkring vattnigt erotiskt mörklagd i svart, djupblått och rött. Marzipan delvis överdragen med karamellfärger. Sött.

Johann Heinrich Füssli var gift med en ung, vacker och sexuellt utmanande hustru som ofta stod modell för de teckningar och målningar av maken som skildrar den tidens moderna, mondäna och smått dekadenta London. Runt hustrun grupperas, som rekvisita, skräck, erotik och tidens extrema moden och frisyrer. Füsslis uppfattning om kvinnor hade förmodligen sina specialiteter. Åtskilliga av teckningarna med hustrun som modell visar henne visserligen rakt-upp-och-ned, läsande en bok, på promenad, osv, men plötsligt kommer tidens punkmode in i bilderna och det i vissa avseenden i alla tider extravaganta London lägrar, bokstavligt, sängkamraten och modellen. Maran rider.
Hästen rider. Vilket organ. Detta är ett utmärkt skäl till att låta hustrun sträcka ut alla lemmar, blotta vackra vador och rundnätta överarmar. I Füsslis bilder förmedlas konstnärens fascination av kvinnan som psykologiskt fenomen och kroppsligt djurliknande varelse. Allt självklart, oskuldsfullt och romantiskt. Och erotiskt. I bilderna finns en förhäxad konstnärs vördnad inför och en estetiskt kontrollerad drömlik uppfattning om kvinnan som kön. Hustrun är kön. Inte i första hand hustru. Naturligtvis är det en position som icke är av vår tid eftersom den är hemlighetsfull och skabrös. Och oskuldsfull. Det är en underbar konst. Helt otidsenlig. Mycket stimulerande.

Det finns andra sätt att väcka sexuell åtrå hos en betraktare av en bild, ett konstverk, än att slänga ut halvnakna kvinnor på divaner. I boken om Nubafolket, Die Nuba (pocketutgåva DTV, München 1982) berättar Leni Riefenstahl om nubafolkets tatueringar. Kvinnor och män börjar skära in bilder på sitt skinn redan som barn. Under livets gång utökas tatueringarna. För kvinnor tillkommer en tatuering vid varje ny födelse. Unga män smyckar sina vackra kroppar för att visa mod och för att bli beundrade av andra män. I allmänhet går tatueringen till så att man skär en skåra uti vilken aska från eldstaden lägges. I Afrikas starka och skarpa sol läker såret snabbt. Om det inte infekteras. Resultatet blir ej endast ett konstverk utan skinnrispningen, tatueringen, tjänstgör även som vaccinering. Tatueringarna fungerar som ympningar och ger motståndskraft. Afrikanerna är duktiga på det där: skönhet, rationalitet, styrka.

När jag ser på Füsslis målningar med djurlika kvinnor och på Riefenstahls foto av den sagolikt vackre unge mannen av Nubafolket, kan jag konstatera: javisst, kvinnan är vacker, sexuellt öppen, hemlighetsfull, men vad angår henne mig mer än som sexuellt objekt. När akten är över, svetten torkat, vad göra då? Gå på konstutställning? Vända sig om och sova? Djuret i Nubamannen inbjuder till så mycket mer.

De sexuella variationerna av tagande och givande mellan två män, eller flera. Slagen fån läderremmen skuren ur gnuhud, som varieras med kyssar av dessa sköna läppar. Och efteråt, när sperman torkat, vad göra då? Kanske vässa våra giftpilar så de tränger genom hud och kött när vi går på jakt vid skymningen, då alla vilddjur vaknat. Romantiskt? Nja. Verkligt? Ja. Alla möjligheter ligger öppna, savannen är oändlig och obearbetad. Där finns hur många antiloper och lejon och ökenrävar som helst. Medan Füsslis kvinnor lever i en frihet begränsad till sängen och, möjligen, det rum där sängen placerats, är Nubamannen själva fulländningen av en frihet utan slut, av en horisont där savann och himmel går in i vartannat, gränslöst som morgondimman.
+
+Artikeln om Füssli tidigare publicerad i Svenska Dagbladet 28.6.1986. Artikeln om Nubafolkets taueringar tidigare publicerad i KvällsPosten 2.2.1986. Båda artiklarna ordentligt uppdaterade.
+ +