1.10.07

KULTURKRITIK / # 3 - 2007


KULTURKRITIK
# 3
Tema: Ideologi

Denna gång är temat Ideologi. Vilket låter lika kul som det faktiskt är - i alla fall när Kulturkritik tar sig an ämnet på sitt numera patenterade och oortodoxa vis.Ett brett spektra av artiklar som spänner över vitt skilda ämnen, där du bland annat kan finner fröet till en kritik av den liberal hegemonin, får följa med på sommarkollo i ett segregerat Sverige, läsa om feministiska ideologier och paradoxer, lära dig om betydelsen av pengars symboliska värde samt en ny avdelning i Kulturkritik där faktiskt just kulturkritiken får stå i centrum.

Dessutom en längre intervju där
Bo I. Cavefors berättar utförligt om en nedtystad rättsskandal, utgivnigen av raf-böckerna.

Och, som om inte det var nog, så medföljer även en välfylld litterär bilaga om en teaterpjäs som sätter världen i gungning.

Mattias Jescko-Edberg : Utkast
David Cardell : 29/6 - en dag bland alla andra
Lina Johansson : Hejsan Morsan, Hejsan Stabben - klassen lever
Ludwig Moritz : Paradoxer och feministisk ideologi
Recenseioner, med mera.

No comments: