6.10.07

MARTIN BLADH & BO I. CAVEFORS / INFORMATION 8

FRANCIS BACON

TRE STUDIER FÖR EN KORSFÄSTELSE


Ett passionsdrama i tre akter av
Martin Bladh & Bo I. Cavefors.


Bilder från inspelningen på
Fylkingen 070909.

¨
Medverkande:
Johan Adolphi, Martin Bladh, Bo I. Cavefors,
Jacob Ohlin, Michael Oretoft.


Fotografer:
Peter Andersson, Lars Bosmoa.


Utgivning av dvd+cd på
Firework Editions, december 07.

Fotografierna är Copyrightskyddade©2007.Information gm Bo I. Cavefors.

No comments: