12.3.08

LUTHERSSONDOSSIERN


Lutherssondossiern : Tankeoreda i Tankesmejda

2 comments:

m said...

Mest intressant är väl att flera av Axess skribenter medverkade i SF, antagligen hoppade de dock av pga tidskriftens anarkistiska, sexuella och anti-fascistiska karaktär, det som lockade exempelvis Malmöligan till medverkan. Frågan är om inte dessa skribenters medverkan i SF därför är vad som gav tidskriften vanrykte även i kretsar som potentiellt sett kunde sympatisera med den? Vad var det, tror du, som intresserade unga män som Peter Norberg, Johan Traulau och Jonas De Geer (innan de kom ut som högerdårar) att medverka, när vi nu idag, kan se att alla tre är högerextremister? (Traulau KD-galning, De Geer öppen nazist och Norberg allmän konservativ rättshaverist). Deras avhopp från SF tycks ha banat för deras politiska "karriär". Så vad var det som lockade dem? Handlar det inte här om två totalt oförenliga uppfattningar av värdet av exempelvis Schmitt och Jünger? Där det paradoxalt nog är du som får stå för någon form av "högerposition"....

Bo I. Cavefors said...

Generellt sett tror jag att mina positioner, av diverse slag, attraherar genom sin opposition mot ogenomtänkta men i människors medvetande grundfasta värderingar: det gäller frfihet, anarki, sexualitet, gudstro, osv. Men - när man märker att jag menar allvar, drar man öronen åt sig och retirerar in i den trygga åsiktsfållan, till vänster eller till höger. Skribenterna du nämner attraherades av mina artiklar om Ernst Jünger och anarkens relation till makt och frihet. För mig var det ingen lek med känslor och idéer, men det var den intellektuella leken de lekte och den kittlade sådär lagom, men när de fann att det inte var lek utan allvar och skulle kunna kosta karriär och vänners avsked, kröp de in i det politiska/ideologiska hägn där det är tryggt att vara. --- Javisst är det helt diametrala uppfattningar om Jünger, Schmitt och anarkens roll i maktspelet med "fursten".