31.10.06

post scriptum 1-2 2006


post scriptum
den nya tidskriften för poesi
Nr 1-2 2006 har just utkommit.
Redaktörer Boel Schenlær och Per-Eric Söder.
Numret inleds med ett förord / en dikt av
Mörkret glesnar det är tid
att bli ingen tid, det är
ögonblick som sträcker sig oändligt.
- - - - - - - - -
Det fortsätter med ett par brev från George Jackson till Angela Davis avsända strax innan han sköts till döds av en fängelsevakt. Därefter prosa och lyrik av E.M. Cioran, Norman Manea, Ileana Malancioiu, Mircea Dinescu, Amos Oz, Gabeba Baderoon, Pier Paolo Pasolini samt Boel Schenlær.
Redaktionen annonserar deessutom att Per-Eric Söders efterlängtade roman I morgon Stalingrad publiceras i november 2006.


No comments: