29.6.08

Johanna Rosenqvist : Könsskillnadens estetik?

'


Johanna Rosenqvist
KÖNSSKILLNADENS ESTETIK?
Om konst och konstskapande i svensk hemslöjd på 1920- & 1990-talen
Rikligt illustrerad i färg och s/v. 268 s., hft.
Nordiska Muséets Förlag

ISBN 978-91-7108-516-0


Vad spelar det för roll om ett verk kallas konst eller hemslöjd? Den organiserade hemslöjden har under loppet av förra seklet på olika sätt kunnat erbjuda en plats för möten i skspande verksamhet mellan professionella utövare och amatörer. Verksamheten har till sora delar varit kvinnodominerad och den har försiggått i en halvoffentlig sfär - mitt emellan hemmet och de offentliga institutionerna - - - Johanna Rosenqvist undersöker nte bara visuella aspekter utan även verksamhetens kontext medmed misstanken att allt kan inordnas i ett estetiskt förhållningssätt som är färgat av föreställningar om könstillhörighet.

´'
"The handicraft aesthetic can justifiably be said to have been in harmony with the aesthetic of the respective period, but this has generally been ignored by us art historians.
The aesthetic of gender difference has not lain in the form of the objects but in the way of organizing handicraft, always separately, first on an institutional level, based on ideological considerations, then at the individual level, based on institutional considerations. But most important, for my proposes, is that the aesthetic of sexual difference has been maintained through the way of actively writing about the works - or rather not writing about them - and their creators."
Johanna Rosenqvist

'

'

No comments: