7.11.06

NY BOK!!! - BO I. CAVEFORS : GATPOJKAR OCH ANDRA PROMINENSER

GATPOJKAR OCH ANDRA PROMINENSER
151 sidor
120 kronor
Illustrerad
Gatpojkar och andra prominenser
samt
en av de andra fyra titlarna (Tagelskjortan, Kulturopium,
Celibat och erotik, Valpen möter Othello)
i Svarta-Fanor-serien
för 200 kronor, inkl. porto.
+ + +
"Generellt handlar det om frihet, min egen och hur jag upplever den hos och i andra människor, alltifrån gatpojken på Victoria Station till Pär Thörn i Slottsparken i Malmö, Pasolinis homosexualitet och den unge prästkandidatens trånande blick, i roddbåten utanför Neapel.
Generellt handlar det också om ofrihet, hur pliktuppfyllelse (Den Helige Josef) och socialt tvång (Kronprins Rudolf och Thomas Mann) lägger hinder i vägen för att nå fram till den anarkens frihet jag försöker ge en bild av med Ernst Jünger som exempel och som jag exemplifierar med de självbiografiska artiklarna och som jag menar kan fysiskt och visuellt omsättas i en form av performanceteater, i Teater Dekadens.
Konflikten mellan frihet och ofrihet kan beskrivas på tusen olika sätt. Jag väljer ofta konst och konstnärer, som Nitsch och Caravaggio (eller den nya kinesiska konsten…) eftersom konflikten mellan frihet och ofrihet hos dem även har en religiös, eller om man så vill, en metafysisk dimension. Jag menar att man inte kan skriva om sådana ämnen som berörs i dessa artiklar, om man inte samtidigt är beredd att öppna sitt eget hjärta, att bjuda på egna erfarenheter och behov."
Ur Bo Cavefors förord.

Innehåll i Gatpojkar och andra prominenser:

Gatpojkar och gentlemen
Frihet
Teater Dekadens
Pasolini och Petrolio
Judas Iskariot och Caravaggio
Köttets uppståndelse i Cookham. Sir Stanley Spencer
Mästaren Mao och den rosa konsten
eller Rorsmannens persikor
Mohamed Ali
Den tyske Mäster (Martin Heidegger)
Att så och skörda Markens Gröda (Knut Hamsun)
Vi är vitklädda djur (Peter Nisser)
Valpen möter Draken. Den revolutionära poesin i Kina
Dödens kråkor och Malmös näktergal (Sarah Kirsch)
Katarina Frostensson och ”dom”
Thörn i Paviljongen
Terrorister?
Kronprins Rudolf i Orienten
Alois Musil, alias Shejk Musa Eben Nemsa ar-Ruejli, alias Musil von Arabien

Ernst Jünger
Håll borgarfanan högt. Thomas Mann i Zürich
Kunsten å overleve
CH
Journalist på schavotten
Josef! Va då?
Sorgligt men vackert

Register

No comments: