18.11.06

BERTIL FALK OCH SONETTEN


Bo I. Cavefors
BERTIL FALK OCH SONETTEN

Bertil Falk kom häromdagen på besök med årets julbok, Zen Zats Jul 2006. Det är nionde året i rad. Den första julboken, 1998, De Fyra Flintskallarna, trycktes i 100 exemplar. Andra årgången, Drakblod, i 99 exemplar, årgång 3 i 98 exemplar… Osv. 2006 års upplaga är tryckt i 92 exemplar. Detta innebär att så småningom, om 91 år kommer det tryckas endast 1 ex av Zen Zat's Julbok, vilket lär komma ingå i författarens efterlämnade arkiv.

Under årens lopp har julböckerna bjudit på synnerligen varierat innehåll och visat på Bertil Falks enorma kunskapsbredd och djupa insikter inom ämnesområden som sällan behandlas i svenska medier eller som, när de någon enstaka gång uppmärksammas, marginaliseras därför at de inte anses passa i det finkulturella sovrummet. Ett exempel är Julboken 2002, Besök i Allahs Hus, som innehåller det slags artiklar om och kring islam som Mohamed Omar idag publicerar i tidskriften Minaret.

I årets Julbok, tänd av naturen, visar Bertil Falk upp en för mig tidigare okänd talang, som författare av sonetter och sonettliknande dikter! I det informativa förordet om sonettens plats i svensk litteratur hänvisar Falk till ”Öyvind Fahlströms tanke om språket som materia, framlagd i manifestet Hätila ragulpr på fåtskliaben” från 1953, som inspirationskälla.

Sonetten till Charlie Parkers ära publicerades första gången i tidskriften Brand 1955.

Bertil Falks julbok är tryckt i 92 exemplar och delas ut till goda vänner. Det är i sanning en unik julgåva. Tack för den, men det är beklagligt och synd och skam att sonetterna/dikterna inte når fler läsare. Därför återger jag 3 av dem.

Yardbird in memoariam

En dikt till minne av den avlidne Charlie Parker – jazzmusikern, en symbol för den svarta rasens strävanden och världskrigets fruktansvärds förödelse.

En fågelpil ur svarta rasen sköts,
Så blå, som sjöng av ångest fylld av blues,
Och i dess hjärta blommade en ros;
En mörk nyans där jord och himmel möts.
En blomma mull - ur dess artärer röts
I vild förtvivlan: ”I don’t want to lose
The only thing I thought I had to chose!”
Men valet var en annans, hoppet bröts.
Ett våldsamt brus, ett jättefenomen,
Och ovan regnbågen THE BIRD än svindlar
I sin förlorans räckvidds medelpunkt.
Ja, som en bluesens blåa diadem

En Tonathius hjärta strålar tungt.

. . . . . . .. . . . . . ..Emanuel Brüssel

+

Lord Shiva’s Blues

How sweet she is my little circumstance.
At space warp’s depth, five light-years deep she lies.
However, those are worlds that were her eyes.
The time’s black wholeness cannot stand a chance.

Against the chaos of Lord Shiva’s dance.
Out of such spatial a rose will rise
And beautifully blossom towards skies,
Piercing eternity, the golden lance,

Once buried in the Holy side of Life,
Dripping that blood on time’s eternal snow
Parvati then – Lord Shiva’s yogic wife –

Reincarnated in the sun will glow.
Thus everyone shall know that it is true:
The color of Lord Shiva’s skin is
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . (royal)
. . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . Blue

+


Knappt har vi hunnit upp vårt liv när tanken

sluter sitt svar på alla dolda frågor
och vi har sällan funnit oss tillrätta
och aldrig nånsin drömmen lyckas sätta
på spel bland orons underliga lågor.
Under en mark av hägring falnar vågor,
som med sitt svall, naturligtvis med rätta,
ur stånd vår tankeflykt kan helt försätta.
Dock! Dömda får vi utstå dessa plågor.
Den dag vi lämnade ifrån vår spegel
att glömmas mellan solen och vår lystnad
ska allt som skett bli till en sprucken gnista,
som smälter bort i varje drömspels degel.
Just där bör ävenså vår grymma tystnad
bli till en spik i varje meneds kista.

Copyright©Bertil Falk respektive Bo I. Cavefors, 2006
1 comment:

P said...

Mycket bra.