14.9.06

ONDIT #1


"Att ta del av mystikens byggstenar kan inte vara en del av individens självförverkligande, lika lite som den ska fungera som eskapism. Det mystika språket är arkaiskt och stramt men likafullt undersökande och nybildande. Läsningen för individen mot det egna jagets död och en andra födelse in i Gud. I den mystika erfarenheten står det personliga ansvaret i centrum." Så presenteras antologin ONDIT, som är #1 i en "oregelbundet utkommande serie".

Rekommenderas eftersom här finner man ett brett spektrum av texter av och om mystiker, alltifrån Molnet (som enligt senaste rön faktiskt inte är "okänd", utan var kartusian), via Jacob Böhme, okänd rysk författare och Aleister Crowley till Marie-Louise Ramnefalk, Mårten Björk och Daniel Westerlund (som dessutom är antoligiredaktör tillsammans med Dan N. Andersson). Med flera...

För den i skilda teologier väl förfarne ges här en mängd nya infallsvinklar. Stimulerande. För sökaren: en gruva att gräva djupt i.

Ondit #1. Eolit förlag

No comments: