27.9.06

GUIDO ZECCOLA : DIKTGuido Zeccola
DIKT


långfredagen har alltid fascinerat mig
kyrkorna är tomma

gud är borta
en frånvaro som krossar
tungt är tungt, konkret som världens smärta
i döden är gud mer närvarande än i sin reella
närvaro

det är denna icke-närvaro som är guds existens
skuggan, mysteriet
det stora mysteriet är inte ordet
döden är mysteriet, hans död

helig är inte gud
hans död är helig, hans död

tystnaden som halleluja.
den slitna och plågade kroppen som läggs i graven
stenen
skriket, strax före döden
de sista orden är blasfemiska
en förbannelse
före döden
hans sista ord: varför har du övergivit mig?
natten
natten bestrålar natten
det är i kränkningen den älskades frånvaro kan uppfattas som närvaro
tecknet är en abstrakt dröm, hypotesen är det eviga rummet mellan de älskande
ett rum utan liv
barnet kränks
trubbig skugga skapar blind flykt in i oss själva

överge drömmarnas släckta signallykta
skogens tunga andedräkt smakar vin

osäkra gester är som älvor i vinets dunkel
sexuella orgier
metallgaller
grovt hjärtliga plågor
natten är skrik


Illustrationen: del av målning av Caravaggio


Copyright©Guido Zeccola 2006

No comments: