11.9.06

arte con carne #4


I nr.4 av tidskriften arte con carne (ett specialnummer av tidskriften Heterogénesis) presenterar Daniel Rozenhall och Pär Thörn en fyllig genomgång av performancekonsten som presenterats på Fylkingen åren 1993 - 2005. Mycket välkommet eftersom det är svårt följa med vad som händer på det här området, som nyttjar olika konstformer, musik, teater, bildkonst, ordet, action, film, osv, för att resultera i vad i alla fall jag idag upplever som det mest spännande i svenskt kulturliv. Verksamheter som tyvärr sällan uppmärksammas av samhällsbevarande institutioner som dagstidningar, radio, tv.

Pär Thörn: "Förvisso kan denna massmediala tystnad som åtföljer performancekonsten uppfattas som något positivt. Att få sin verksamhet definierad som konst kan självklart både ses som ett erkännande och en våldshandling och jag är medveten om att en del av de performanceartister vi uppmärksammar i detta nummer hellre vill verka i det fördolda, utanför både statligt subventionerad kultur och konstmarknadens järngrepp...".

Därutöver i nr.4: Hans T. Sternudd samtalar med Caroline Elgh m.fl. om festivalen Prisma, Martin Bladh skriver om Porn Pigs, Pär Thörn om Pontus Lindkvist, Ximena Narea om Performance i Limes, med mera, samt sist men inte minst viktigt: Hans T. Sternudd polemiserar emot den idiotiska neologismen "nukonst" som svenskord för "performance".

Heterogénesis / arte con carne

Redaktörer:
Hans T. Sternudd
Pär ThörnNo comments: