23.12.07

HERRE

'
'
´'
'
'
'
'
'
'
'
'
''
Bo I. Cavefors
HERRE

Herre,

gode Gud,
man tvistar om
var
Din Son föddes.
Den ena tidningen
hävdar att det var
på ett pensionat
i Betlehem,
medan någon
anger en grotta som
födelseort
medan en tredje
helt förtiger
Hans existens.
Är det inte så
att stallet,
det fallfärdiga,
ofärdigt byggda,
smutsiga,
denna
i sina delar
stundom
sällsynt bräckliga byggnad,
inte är någon
turistisk beskrivning
av Kristus Jesus födelseort,
utan en karakteristik
av världen,
en vision
som får sin styrka
i just detta
att i detta
stall,
byggt av våra synder
och våra fel och våra
svagheter
och vår otro,
har Kristus Jesus
kommit till världen
för att visa
Din mildhet.
'
+

"Father, in the transfigured glory
of your Son you show us the splendour
of your adopted children."

Prayer from The Transfiguration. Carthusian Liturgy.


+


Texten tidigare publicerad i tidskriften Karmel nr.3 1996, på bloggen Cavefors Position 3, Nya Svarta Fanor den 21.12.2006, samt som privattryck i ett fåtal exemplar 1999.


Copyright©Bo I. Cavefors, 1996, 1999, 2006, 2007.
´

No comments: