14.12.07

BENGT V. WALL

'
'
Bo I. Cavefors
TANKAR I ETT MENINGSFULLT UNIVERSUM : Bengt V. Wall

Bok: Bengt V. Wall Natten är lika rik som dagen. Symposion 1989.

Aforismen och novellen är misskrediterade litteraturgenrer. Glädjande nog avstår förvånansvärt många yngre författare från att skriva tråkiga romaner. Så även Bengt V. Wall, född 1916, som publicerade sig fram till dödsögonblicket 1998. Walls långa aforismer är som kortnoveller, eller som resonerande dikter. Samlingen Natten är lika rik som dagen kallade författaren En tankebok.

Natten är lika rik som dagen är ett kalejdoskop om gott och ont, om Walls möten med möss och människor; ”Somliga glömmer man aldrig”, skriver Wall med viss ironi om flickan på kurorten i det främmande landet, som för trettiotvå år sedan (alltså 1957) erbjöd sig bli författarens älskarinna. Flickan läste Ekelund och Nietzsche, en farlig kombination.

Wall skrev TANKAR. Friedrich Schlegel (1772 – 1829) skrev FRAGMENT (Kritische Schriften und Fragmente, Schöningh Verlag, Paderborn 1989). Tankarna och fragmenten är delar av författarskapens helhet. Strålkastarna belyser enskildheter, skärper konturerna. Schlegel är som Wall upprörd, förälskad, nostalgisk, cynisk. Inte allt som av Schlegel krafsades fram med gåspennan är guldkorn, men tillräckligt mycket återkastar skenet från geniets filosofiska och humanistiska världsbild.

Bengt V. Wall tar utan namns nämnande upp en dialog med Schlegel när han skriver att den samtida konsten är en nationell angelägenhet ”som vi inte kan anförtro åt sponsorer”. Schlegel var synnerligen medveten om konstens och konstnärens solitära krav i ett samhälle vars sociala strukturer bestäms av andra, att konstens frihet de facto endast existerar korta ögonblick då den med fanfarer bärs fram i processioner som fetischföremål. Konstnärerna utgör de samhällsbevarande och samhällsformande klassernas och organisationernas sekundära stödtrupper.

Kultur existerar inte i lufttomma rum. Kulturens frihet är en del av samhället och av samhällets sociala liv. Vad ”Konsten vill vara” är en sak, vad den KAN vara, är något helt annat. Det händer att viljan segrar över det normativa kan.

Den som fördjupar sig i Walls tankebok inspireras lätt av en mångfald infall och djupsinnigheter. Som hos Schlegel klassificeras hos Wall tankarna i sektioner och arter sedan de gjort tjänst som bakgrundsmaterial till författarens större upplagda verk. Tankarna är fyndgruvor för den som är beredd att offra några timmar på en andlig pilgrimsfärd med rovfiske på andra tänkares djuphavsområden. Detta är icke illa menat. Bengt V. Wall är entusiast i den europeiska tradition där diktare ”kastar sig från Eiffeltornets torn” för att bevisa att de inte kan flyga. Vem kan flyga? Som Schlegel är Wall oerhört beläst; han kan sin Shakespeare, Spinoza, Böhme och Goethe, vars berömmelse är ”stor, men…”. Walls understatement är: vilket värde har en författare för sin samtid.? Problemet var aktuellt också på Goethes tid. När Heinrich von Kleist år 1800 besökte biblioteket i Würzburg fann han inte en enda av Goethes böcker, på hyllorna fanns istället ”idel riddarromaner, till höger de med spöken, till vänster de där spöken saknades…”.

Hur många vet att vi också idag kan få kloka råd hos Schlegel? Hur många inser att vi även hos Wall i koncentrerad form och elegant förpackat kan suga i oss sanningens nektar och med författarens hjälp lära oss att observera omgivningen, att iaktta vad som sker runt omkring oss. Walls pedagogik fungerar utmärkt i lärostycket Fyra kvinnor när han redogör för sina iakttagelser under en resa med tunnelbanan in till Gamla Stan i Stockholm. ”Fyra kvinnor fångade min blick”, skriver Wall. De visade honom att det i ”vårt så utstuderat ’klasslösa samhälle’ skapas nya klasser” som skiljer folk från fä.

Friedrich Schlegel var mer kritiker än diktare. Även Wall höjer sig med sin kritik av tiden över poesins begränsning till tid och rum. Konstens väg är att välja mellan ”sinnesjukdomen och självmordet”. Wall fortsatte med livet och gagnade andras diktning med sin kritik. Wall var en apokalyptiker, en teolog som skrev om själens möjligheter att rädda sitt Jag i en förvirrad värld. ”Natten är lika rik som dagen”, skriver Wall och även om andra vindar ”bär andra segel över andra hav” blir en författare som likt Wall så klart ser sin egen begränsning, inte förbrukad varken ”som namn, som rykte, som yrke”. Bengt V. Wall lär oss inse att vi trots allt lever i ett ”meningsfullt universum”.


Huruvida Bengt V. Wall var hemlig muslim framgår ej av hans egna texter.
'

Artikeln tidigare publicerad i diverse tidningar, i KvällsPosten den 24 augusti 1989. Här något uppdaterad.

'

Copyright©Bo I. Cavefors 1989, 2007.

No comments: