10.7.07

Tyskland och "riktade mord"

+
+

Tysklands inrikesminister Wolfgang Schäuble vill att lagarna skall ändras så Staten kan beordra så kallade "riktade mord", det vill säga: utomrättsliga avrättningar mot terrormisstänkta.Alltså ej mot terrorister utan mot "terroristmisstänkta".

Claus von Stauffenberg och hans vänner försökte mot andra världskrigets slut mörda Adolf Hitler, men misslyckades. I ett radiotal några timmar efter attentatsförsöket skrek den tyske Führern att Stauffenberg och andra terrorister skulle förintas, förgöras, arkebuseras, kort sagt avlivas. Så skedde. De torterades och hängdes upp på slaktkrokar för att dö.

Trots allt hade Hitler den goda smaken att inte kräva sådana vedergällningsaktioner innan attentatet verkligen ägt rum. Schäuble går ett steg längre:avliva presumtiva terrorister innan de verkställer vad de eventuellt ämnar göra.

Stauffenberg hade i ett Nazityskland där Schäuble varit inrikesminister avlivats genom "riktat mord" långt innan attentatsplanerna mot Hitler funnit fast form.

Kanske kommer framtida attentatsmän mot de ledande tyska politiker som i sak är statsterrorister, även de inrikta sig på "riktade mord". Inbjudan är klart formulerad och undertecknad av Wolfgang Schäuble.

Lär sig aldrig tyska politiker någonting?
+
+