19.7.07

DISSIDENT # 2

+

+


DISSIDENT #2


Artikelrubriker:
Anarkister och handling
Det insurrektionella projektet
13 noteringar om klasskamp
Självorganisering och uppror
Samtal om uppror
Det revolutionära nöjet att tänka själv
osv

Medarbetare:

Batkogruppen
Alfredo Bonnano
Sasha K.
The red sunshine gang
mflNo comments: