12.12.06

BÖGLOBBYN IGEN - andra och sista delen - - för min del

"Budbäraraen granskas" (se: illustrationen t.v. av Beardsley), ja ungefär så har jag sett på de skilda delarna av tv-serien Böglobbyn. I stort sett är betyget jag satt väsentligt under det medelmässigt tillåtna man har rätt kräva av den/de som ger sig in på temat bögeri. Alltför många himlar i rött/svart, alltför många fågelstreck, alltför många bögställen utan action, alltför många bilresor där man ser programledarens arm när den vilat, av trötthet, på ratten, alltför många gator och vägar, alltför många totalt ointressnta intervjuer, alltför många antydda men aldrig genomförda bögmöten. Budbärarna i Böglobbyn har verkligen inte visat den kuk som budbäraren stoltserar med på Beardsleys bild. Jag gissar att en del av de ansvariga för Böglobbyn, som utger sig för att vara hetero, i själva verket i sitt allra innersta är homo. Det är så det brukar vara!

Men... i program 6 har man äntligen skärpt polemiken och attityden, mycket tack vare en mörkhårig smärt ung man i snäva vita byxor och ridstövlar, mycket söt, vars namn jag ej känner till (för slö för att ta reda på...) men som är en durkdriven propagandist för bögeriet som en även estetisk livshållning.

Professor, förlåt PASTOR, Gren, känd från kvällstidningarnas löpsedlar, har det inte lätt i detta program. Jag frågar mig: är Gren helt enkelt dum i betydelsen obegåvad eller har uppståndelsen gjort honom totalt förvirrad. Gren förvandlas från propagandist till narr, inte minst när Arne Weise, i vanliga fall absolut inte min favorit, framför allt inte när han i tv brukar tända ljus på Julafton, talar om och illustrerar bögeriet bland apor och bisonoxar och delfiner... ack ja. Hur skall det gå för världen och framtida släkten? Och Moralen? Denne pastor Gren som talar om Bibelns texter, om Kristus Jesus, om kristen tro som om HAN var den ende teologen, den ende uttydaren av svårtillgängliga texter, osv. Tvåtusen års teologi och erfarenheter och praktisk tillämpning har äntligen fått sitt facit genom en pingstpastor i Visby. Jag TVEKAR att så är fallet. Men vad som förargar, men tyvärr inte förvånar mig, en aning, är varför inte ledande teologer inom svenska lutherska kyrkan, katolska kyrkan, ortodoxa kyrkorna, företrädare för judendom och islam, inte samfällt och kraftigt tar avstånd från att den uppfattning om Gud alla vi andra tror på, kastas i smutsen, trampas på och hånas av predikanter som denne pastor Gren i Pingstkyrkan. Pastor Gren är en häretiker i klassisk stil. Har teologerna, oavsett religiös inriktning, och trons försvarare, oavsett vilken Gudsuppfattning man företräder, helt tappat fotfästet och i någon dunkel samförståndsanda, krupit till korset inför häretiker Grens fabuleringar? Det är inte bögarna som skall tvingas upp på barrikaderna för att försvara sitt existensberättigande: försvararna bör finnas inom alla de religioner vars företrädare fortfarande ärligt och uppriktigt och av hela sitt hjärta tror på... ja på vad? Ja, som, naturligtvis, tror på Gud!

1 comment:

Kulturella fåror said...

Encore - mycket gott skrivet!!!http