11.12.06

MINARET / Nytt nummer, 4-2006

Ny Minaret
Nr.4 - 2006
Redaktör: Mohamed Omar
Ur innehållet:
Ashk Dahlén Eric Hermelin och islams mystik
Bo Ibn al-Waqt Gustavsson Sophia perennis i Tomas Tranströmers diktning
Tord Talip Olsson Islamisk religiositet - betraktad snett inifrån
Olof Heilo Aristoteles i Bagdad
Göran Lundstedt Schaiken i Lund och Ekelöf
Ingemar Leckius Al-Halladj
Mohamed Omar O tempora, o mores
Bo I. Cavefors Tagelskjorta och mystik
Abdal Hakim Murad Anglomuslimer
.
Prenumeration och andra ärenden: Mail

No comments: