30.12.06

RUMSFELD ANDAS UT?

Saddam Hussein hängd. Ronald Rumsfeld (mfl) andas ut. Det blir ingen rättegång om massakern av kurder. Eller? Huvudvittnet Rumsfeld, gasleverantören, lever. I USA finns dödsstraffet kvar. Som guvernör var Bush en kär vän av elektriska stolen. Vad händer nu?

No comments: