21.12.06

HERRE

+
+
+
Herre,
gode Gud,
man tvistar om
var
Din Son föddes.
Den ena tidningen
hävdar att det var
på ett pensionat
i Betlehem,
medan någon
anger en grotta som
födelseort
medan en tredje
helt förtiger
Hans existens.
Är det inte så
att stallet,
det fallfärdiga,
ofärdigt byggda,
smutsiga,
denna
i sina delar
stundom
sällsynt bräckliga byggnad,
inte är någon
turistisk beskrivning
av Jesus Kristi födelseort,
utan en karakteristik
av världen,
en vision
som får sin styrka
i just detta
att i detta
stall,
byggt av våra synder
och våra fel och våra
svagheter
och vår otro,
har Kristus Jesus
kommit till världen
för att visa
Din mildhet.
C
+
M
"Father, in the transfigured glory
of your Son you show us the splendour
of your adopted children."
Prayer from The Transfiguration. Carthusian Liturgy.
B
+

Illustration av El Greco: Lakoon.

Texten tidigare publicerad i tidskriften Karmel nr.3 1996
samt som privattryck i ett fåtal exemplar 1999.

Copyright©Bo I. Cavefors, 1996, 1999, 2006.


No comments: