4.2.07

Webbtidningen ANTI / Nr. 13. Med Kulturdel

WEBBTIDNINGEN ANTI LANSERAR SITT 13:E NUMMER: VÄNSTERN.
++
Den politiska tidningsterapeuten Anti erbjuder vänstern
möjligheten att en gång för alla ta farväl av socialismen och allehanda skäggiga gubbar och uppmuntrar istället
vänsterrörelser att tänka radikalt och sluta hemsökas av ideolgier som var viktiga för 1800-talets utveckling, men som spelat ut sin roll för dagens verklighet.
+
Anti bjuder in till debatt om vilken väg vänstern ska gå,
för det är tydligt att dagens vänster måste ta ett, måhända smärtsamt, farväl av socialismen som ideologisk kedja istället för att ha den som politisk motor,
menar Antis chefredaktör
Luka Vestergaard.
De funderingar Anti lanserar är känsliga,eftersom de
manar varje vänstermänniska att stanna upp och
ifrågasätta sina inre påvar, säger Vestergaard.
Förutom artiklar som analyserar vänsterns förnekelseprocess, beskriver skribenterna stenkastarvänstern, varför det är viktigt att vägra vara borgerlig, mysrevolutionens ödestimma
och varför det råder ständig julafton hos vänsterrörelser
som vägrar sluta tro på tomten.
+
Vi som är vänster måste fråga oss själva vad som är viktigast:
vad vi kallar oss, om det är leninist, marxist, socialist,
kvinna, man eller kristen, är totalt ointressant
med tanke på de orättvisor som råder omkring oss,
säger redaktören Klas Lundström. Det är dags att bli
kreativa inom vänstern, istället för att bjäbba om
vem som är mest och bäst socialist.
+
Att vara vänster är att våga vara sig själv.
+
Det kanske mest spännande inslaget i numret är möjligheten för läsarna att besöka de enda sanna uttolkarna av Jarlein Dieselhoff Morrxs lära,Revolutionära Arbetarförbundet Morrxisterna. Grunden för Morrx tänkande, kan sägas, är tesen att inget annat än arbete kan existera i det objektiva (vetenskapliga) perspektivet.
+
För första gången lanserar Anti en kulturdel. Kulturreportern Andreas Safer ger en inblick i kulturrevoltören Navid Modiris tillvaro. Därutöver gör poeten Elin Henriksdottírs en efterlängtad comeback för tidningen med sin diktpsykos,
Mysrevolutionens nedräkning.
+
Gästskribenter till vänsternumret är
fd partiledaren för miljöpartiet,Birger Schlaug,
och författaren och aktivisten Bo Cavefors.
+
Tidningen Anti nådde i och med förra numret, Arbetstvånget,
18,000 fasta läsare/månad.
+

No comments: