6.1.09

Måna Rezaijoff : Dikt


Måna Rezaijoff
Dikt

Jag erkänner
att allt det onda
ger mig näring.
Min källa - vars tillhåll
sedan länge befriats
från närvaron av Gud -
kan hållas ansvarig
för en stor del av människans
lidelser, goda som onda.
Dock är pederasternas synder
skapade i enlighet
med dygden av Gud.
Denna kompromisslösa dyrkan
av det rena och oskuldsfulla
är en dyrkan av infantiler;
en människa som inte än befläckats
med livet.
Här ligger den största njutningen
i att värma sin lem
eller sitt sköte hos den
man anser vara närmast
gudomligheten.
Även de som vill
befläcka dessa änglar
är en avkomma, i sublimitet
av sin dyrkan
till Gud.
Detta skådespel är inte likt
något annat,
dessa som har valt
att följa
Den Gudomliga Pederasten.
Skänk er förstfödde
till Kungen av Himlen,
skända era barn i en
vanföreställd salighet i Hans namn
och förkroppsliga
Hans kärleksbudskap
i ett sinnelag
av lust och
av tårar.


Copyright©Måna Rezaijoff 2009.

No comments: