13.1.09

OXÖGAT / #8. / Margot Wallström...


OXÖGAT #8.


MARGOT WALLSTRÖM (s) får 5 miljoner kronor i avgångsvederlag från EU.

Där ser man - åter ett exempel på proletariatets seger över kapitalismen.


Bo I. Cavefors

No comments: