13.1.09

Viktor Rosdahl

'
'
'
'
'
'
'
'
'
SJÄLVPORTRÄTT FRÅM NOBELVÄGEN

Viktor Rosdahls utställning är en kärlekshistoria som opererar bland rebeller och fältbiologer, bland husockupanter och småbarnsföräldrar, bland fritänkare och misantroper, bland graffitimålare och kommunpolitiker. Det förflutna och nuet står skuldra vid skuldra. Rosdahl skapar täta kopplingar mellan konst, myt och politik. Utgångspunkten kan vara en utopisk idé eller den inneboende berättelsen i ett upphittat föremål. Målningarna som stundtals gränsar till skulptur innehåller konsthistoriska, samhällspolitiska och ideologiska kommentarer utifrån ett personligt perspektiv.

Viktor Rosdahl's exhibition is a love story that operates amongst rebels and field biologists, among house occupants and young parents, among freethinkers and misanthropists, among graffiti painters and municipal politicians. The past and the present stand shoulder to shoulder. Rosdahl creates tight connections between art, myth, and politics. The point of departure can be a utopian idea or the story within a found object. The paintings, which occasionally are developing into sculpture, offer art historical, socio-political, and ideological comments from a personal perspective.

Welcome to the opening Thursday 15th, 5-8 pm.

CHRISTIAN LARSEN

Hudiksvallsgatan 8, 1 tr, 113 30 Stockholm, Sweden, +46 8 30 98 30
January 15 - February 15, 2009 : Wednesday - Friday 12 - 6 pm, Saturday-Sunday 12 - 4 pm

No comments: