21.1.09

OXÖGAT / #12. / KlasLundström om Kulturrådet...

'
OXÖGAT #12.

Pressmeddelande 21 januari 2009
UTÅT TALAR KULTURRÅDET OM ATT UPPMUNTRA NYTÄNKANDE TIDSKRIFTER - MEN BAKOM LYCKTA DÖRRAR ÄR VERKLIGHETEN EN HELT ANNAN, MENAR ANTI.

Webbtidningen Anti var en av de 32 nättidskrifter som sökte Kulturrådets kulturstöd för verksamhetsåret 2009. I sitt beslutsunderlag skriver Kulturrådet att de prioriterar nättidskrifter "av god kvalitet som av referensgruppen bedöms bidra till den offentliga debatten" och "som presenterar unikt material".
Kulturrådet har även "bedömt den enskilda nättidskriftens ekonomiska behov, finansieringen av verksamheten samt om nättidskriftens ägare bör kunna ge ut nättidskriften med egna eller andras medel".

Beslutet tas av en referensgrupp med journalister och kulturskribenter. I dag (21.1.09)tillkännagav Kulturrådet sin bedömning: 0 kr till Anti.- Jag kan inte annat än ta beskedet som en byråkratisk provokation. Hur Kulturrådet kommer fram till att Sveriges mest unika debattidning kan drivas utan en endaste krona i bidrag framstår som en gåta, kommenterar Antis chefredaktör och ansvarige utgivare, Luka Vestergaard, beskedet. - Våra texter kräver något mer av läsaren, kanske har kulturrådets referensgrupp inte förstått att det vi skriver är helt unikt i sitt slag, tillägger han. Webbtidningen Anti har drivits helt ideellt ända sedan starten 2005. Det har fått tidningen att flera gånger reagerat på ett kulturstöd som de inte anser tillfaller rätt "nytänkande tidningar".

Enligt Klas Lundström, debattredaktör på Anti, är det anmärkningsvärt att en politisk tidning lyckas överleva så länge utan några pengar. - I offentlighetens ljus talar företrädare för Kulturrådet om mer pengar till nättidskrifter, men bakom lykta dörrar är verkligheten en helt annan. Där har man mage att bortprioritera tidskrifter som verkligen uppfyller kravet på kvalitet och nytänkande, säger Klas Lundström, redaktör för Anti.

+ + +

Anm.: I referensgruppen har följande personer ingått: Arne Ruth, publicist och ordförande i referensgruppen, Dilsa Demirbag-Sten, frilansjournalist och författare, Stockholm, Viktoria Jäderling, kritiker och redaktör, Stockholm, Anders Hjerten, bibliotekarie, Säffie, Gunilla Kindstrand, journalist, Hudiksvall, Karin Månsson, kulturredaktör ör Arbetarbladet, Gävle, Djordje Zarkovic, förläggare och översättare, Göteborg.

No comments: