26.1.08

PATRIARKALKAPITALISTISKT INDIVIDUALISTISK HANDELSVARA

''

'
'
VECKANS CITAT >>>


>>> "Existentiell frihet

är en patriarkalkapitalistiskt individualistisk handelsvara,

ut-övad av väldigt stora egon."

Aase Berg i Aftonbladet den 24 januari 2008 <<<
Citatet från en längre recension av antologin
Att göra av med sig själv.
Texter om författarsjälvmord,

Texten runt citatet >>> "'Ingen makt kan lita på den presumtive suicidanten', skriver Bo I. Cavefors, och Carl Abrahamsson anar i Mishimas harakiri 'ett skeende i vilket / Mishima / faktiskt bemästrar döden'. ///Självmordet som frihetshandling är den patriarkala outsiderns käpphäst. Det finns ingen frihet i bemärkelsen existentiellt eller socialt oberoende. All frihet utövas på bekostnad av någon annan. Existentiell frihet är en patriarkalkapitalistiskt individualistisk handelsvara, ut-övad av väldigt stora egon." <<<
'
+
'
'
Kommentar av Henrik Palm i Kulturella fåror <<<
'
'
+
'
'
Fotografiet av Peter Andersson & Lars Bosma är Copyrightskyddat©2007. Information gm Bo I. Cavefors.
¨

No comments: