1.1.08

PAPPERSLÖS = ICKE EXISTERANDE

'
'

INGET PERSONNUMMER? DÖ!


Som följd av Rapportinslaget (kl. 19.30, söndag 30/12-07) om Eduardo som nekades sjukvård eftersom han inte hade giltigt personnummer, skriver Henrik Palm på sin blogg KULTURELLA FÅROR följande, som jag tycker är en bra uppföljning av Kartusianens dikt The Heart Tuned.

Henrik Palm: "I inslaget rapporteras om den papperslöse Eduardo som nekades vård
då han flertalet gånger uppsökt akutmottagningar under julveckan som varit. Till slut fick han ringa en vän som talade svenska för att få tag i en ambulans varpå han i ilfart kördes till Huddinge sjukhus för akutvård. Väl där fick han smärtstillande men sedan var det stopp!!!

Eduardo hade nämligen inget giltigt personnummer då han egentligen inte skulle finnas i landet eftersom hans asylansökan avslagits. Personalen på sjukhuset hade upptäckt detta och ansåg att den papperslöse inte var berättigad vård eftersom han var i landet illegalt..."

Läs fortsättningen HÄR!

No comments: