29.11.07

BERTIL FALK : NOVELLEN. EN ÖVERSIKT

'
'
Från Jesus till Ranelid kunde ha varit
en fullt adekvat undertitel till
Bertil Falks senaste bok, en
synnerligen informativ skrift
på 304 sidor om
NOVELLEN.
'
Falk presenterar drygt 200 författare som
ägnat sig åt novellskrivande,
eller någon form som kan jämställas med novell...
'
Boken innehåller dessutom en spännande
introduktion till genren, bokförteckning,
novellregister, sökregister,
titelregister och personregister.
'
Boken kan köpas direkt hos
'
'

No comments: