4.11.07

LINA SELANDER - WILL BRADLEY - GALLERI BOX

'
'
Timmarna Som Rymmer Formen
(Ett Par Dagar I Port Bou).
'
Film från Port Bou, där Walter Benjamin tog sitt liv
när han hindrades att korsa gränsen 1940.
Bild och ljud väver samman former från en gränsstad med textfragment från berättelser av flyktingar.
Som installation har filmen har under hösten
visats på Bonniers Konsthall.
'
ONSDAG 7 NOVEMBER Kl. 19.00

Kl. 19.30 Samtal med WILL BRADLEY
om Art And Social Change.
'
Will Bradley är konstteoretiker och curator. I Glasgow har han initierat och arbetat med alternativa utställningsrum som The Modern Institute och Transmission. Just nu är han aktuell med utställningen Forms Of Resistance och boken Art And Social Change, i vilka han tillsammans med Charles Esche vill visa hur konstnärer deltagit i, påverkat och påverkats av olika historiska samhällsförändringar - Paris Kommunen 1871, Ryska Revolutionen 1917, Majrevolten 1968, och tiden efter Berlinmurens fall 1989.
'
Vad finns det för möjliga relationer mellan konst och politisk handling? Hur kan estetik uttrycka en önskan om social och politisk förändring? Kan vi tolka tidigare konstnärsgenerationers politiska önskningar, och hur påverkar det vår förståelse av konsthistorien?
'
Föreläsning och diskussion, bar och mingel - välkomna!
'
'
Kastellgatan 10, Göteborg
'
'

No comments: