19.4.07

SYDSVENSKAN OCH EUROPAPRISET

+

Sydsvenska Dagbladet Snällposten, daglig tidning med Malmö som utgivningsort, numera en del av Bonniers mediala hegemoni, delar sedan 1987 ut något som man kallar för Sydsvenska Dagbladets Europapris. Familjen Wahlgren som tillsammans med familjen Hammarskjöld ägde tidningskoncernen innan Bonniers tog över, instiftade Europapriset. En god tanke. Men efter den wahlgrenska eran har företrädare för annan makt och andra tongångar satt sig i ordförande- och chefredaktörsstolarna. Mottagare av detta pris har (bla) varit Annika Åhnberg, Percy Barnevik, Anita Gradin, Rolf Gustavsson, Odd Engström, Carl Bildt, Göran Persson (regeringsbildare em), Marit Paulsen(!), Hans Cavalli-Björkman(!!) och i år diplomaten Ingmar Karlsson(!!!).

I den intervju med pristagaren som tidningens nuvarande (snabba byten på den posten…) chefredaktör Heidi Avellan publicerar i dagens (19.04.07) Sydsvenskan (som tidningen heter numera, med klar syftning till att det manliga perspektivet på tidens händelser helt ersatts av ett kvinnligt dito…), hävdar diplomaten Karlsson (stationerad i Istanbul) att ”Antingen integreras muslimerna i det europeiska samhället och en fredlig och modern euroislam växer fram. Eller så föds en gettoislam ur segregation och konfrontationer.”

Genialt! Karlssons ”analys” är verkligen en av de mest osannolika analyser jag läst under det senaste halvseklet. Antingen integreras islam i det kristna Europa eller så integreras islam inte i det kristna Europa. Som blåögd svensk, född 1935, undrar man naivt: finns det ett tredje alternativ? Kanske att islam integreras men ändock icke integreras? Karlssons diplomatiska och världsvana uttalande är nonsens, ihåligt, idiotiskt, meningslöst, vad ni vill.

Hur i herrans namn kan en sådan ”analytiker” koras till mottagare av ett ”Europapris”. Visserligen befinner han sig i sällskap med Bildt och Parnevik och Åhnberg och Persson em, men dock, dock, dock… Var finns bottennivån för det liberala självföraktet?

+
+

No comments: