3.4.07

KULTUREN . DUBBELT PÅSKNUMMER!!!

+
+
Ur det 28 sidor tjocka dubbelnumret
är framför allt tre bidrag värda ett särskilt omnämnande:
+
Jeremy Reed om Lautréamonts hemliga liv;
Göran Lundstedt om Klara Johansson;
Crister Enanders reflektioner om kulturens uppgift.
+
+
Rekvirera ett gratisnummer HÄR!
+
Prenumerera HÄR!
+
+
+
F
För övrigt önskas...
+
+

+

+


No comments: