29.4.07

MICHELE MASUCCI

+
+
+
1 maj på Ersta Konsthall
*** Konsthallen 1 år ***
Michele Masucci "Re: arbetsvänner?"
kl. 19 - 24
Erstagatan 21, Stockholm
+
+
+Michele Masucci reflekterar över rådande arbetsvillkor och sociala relationer inom konst och kulturindustrin. Genom ett trettondagar långt performance i form av redaktionellt arbete har han genomfört och sammanställt en serie samtal som här presenteras i tryckt form. När vänskap blir arbetsplats - hur prioriterar man mellan olika roller? Hur ska vi arbeta och hur ska vi vara vänner? Hur kan vi formulera etiska ramverk för en hållbar arbetsmiljö för konstnärer och kulturarbetare.
+
+

No comments: