4.4.07

EN KARTUSIAN : DEN ENGELSKE MARTYREN

+
+

+
+
En Kartusian
DEN ENGELSKE MARTYREN
+
+
På stegen klättrade han upp till schavotten.
De lade repet om hans hals
och band hans händer på ryggen. Han såg ned
mot floden Severn just där den viker av mot
den sjunkande solen och hans blick
sökte sig mot skördefolket i sädesfälten
och han tänkte att denna värld kommer
att bestå: floden flyter mot havet, människor
arbetar på fälten och röken ringlar ur
stugans skorsten och flyttfåglarna flyger och
far. Men den eviga stillheten smög sig
in i hans hjärta och han sade: "Jesus, tag emot
min själ". Man tog bort stegen och
han hängdes. Kroppen skars ned och
man handskades med den som man handskas med
djävulska ting. Sorlet från folkmassan och
kvinnornas gråt tystnade och
kärrhjulen mullrade fram över den ojämna vägen till
den närbelägna staden; och stjärnorna började lysa och
den stora natten kom och gjorde slut
på ännu en dags vansinne.
+
+
+
Översättning från engelska av Bo I. Cavefors
Copyright©ACarthusian & Bo I. Cavefors 2003, 2007
+
+

No comments: