11.1.07

MANUEL JACOBSSON : O LJUVA KRISTUS

Manuel Jacobsson
O LJUVA KRISTUS


(++++++++++++++++++++++++++++++ (år utan Gud)


Sommaren är grävd för oss
En massgrav av torka
Olidlig värme mellan kropparna
Stinkande hetta sammanfogar
avstannade rörelser utan vila
Hunger utan ände

Det skall mätas genom trösklarna
jag aldrig klev över
In mot avgränsningens svalka
I skuggan av den som väntade förgäves
- Här börjar år utan Gud

O ljuva Kristus,
jag kan inte längre höra
ditt hjärta i mitt bröst
I blodomloppet där förr himlaljuset föll
som dagg över vidsträckt ödemark
har frälsningen blandats ut
Grumlats till ett smutsigt vatten
Den kärleksstungna sidan
Öppningen Födelsen
Pålen genom det avgnagda köttet
där nåden sipprat genom
Droppe för droppe
Dränerat längtan och tjänandets enkla martyrium
Om försoningen föll evinnerligen
då var giftet min egen trolösa bön:
Herre, fräls mig eller krossa mig.
+
+
+

Copyright©Manuel Jacobsson 2007


No comments: