25.9.08

Geist nr. 15-16

Geist nr. 15-16 del 1
GEIST ON SPEED


Innehåll
Sid. 5 Anmärkningar Victor Skog
Sid. 25 Det byråkratiska livet Katarina Sjöstedt
Sid. 39 Mytografi Den tillåtande byråkratin

Redaktörer Fredrik Ehlin, Andjeas Ejiksson, Oscar Mangione

Mer GEISTINFO här…


Utdrag från sid. 7: + Arkivet är inte suveränens minne, inte ens förberedandet av det. Suveränen har inte något minne och förmår inget förkroppsligande. Sedan finns det de som kallar sig suveräner, men vad i dessa förkroppsliganden är suveränt mer än möjligen en retorisk användning av suveränen som tecken? Låt mig istället betrakta det praktiskt och se arkivet som en inrättning med tekniker och teknologier ämnade för upprepning vilka emellertid äger sina fel och brister…

No comments: