25.9.07

GEIST #10 / KOSMOS

+

Geist arrangerar i samarbete med Polska institutet och Modernista en Kosmoskväll med paneldebatt, film och argentinsk tango. Karl Dunér (dramatiker), Martina Lowden (författare) och Anna-Karin Selberg (författare) kommer att samtala om Gombrowicz' roman Kosmos. Samtalet leds av Leonard Neuger och Stefan Ingvarsson. Deltar gör även redaktionen för Geist. Geist nr. 10 kretser kring Gombrowicz' roman Kosmos och tar fasta på hur den undersöker och tolkar världen.

No comments: