10.11.08

State of Mind / Christian Larsen
State of Mind - Det finns tillfällen när en upplevelse inger en genomgripande känsla av att allt faller på plats. En situation där ett görande, tankemönster eller stämningsläge plötsligt skapar ett tillstånd av klarhet. Ett tillstånd där vår uppmärksamhet förmår utesluta allt för stunden ovidkommande och förmedla nya insikter eller andra infallsvinklar av det redan bekanta. Utställningen State of Mind, är sammanställd av arkitekt och konstvetare John Robert Nilsson. State of Mind - There are moments when an experience inspires a sweeping feeling of everything falling into place. A situation where an action, a train of thought or a state of mind suddenly creates a sense of lucidity. A state where our attention allows us to exclude everything that is irrelevant and conveys a new understanding of, or a different perspective on things already familiar to us. The exhibition State of Mind, is compiled and curated by the architect and art historian John Robert Nilsson.

Christian-Pontus Andersson, Atelier Van Lieshout, Max Book, Charlotte Gyllenhammar, Daniel Lergon, Victor Rosdahl, Tomas Saraceno, Ann-Sofi Sidén, Anders Widoff.


WELCOME TO THE OPENING THURSDAY 13TH, 2008. 5–8 PM
NOVEMBER 14 – DECEMBER 21, 2008


CHRISTIAN LARSEN

Hudiksvallsgatan 8, 1 tr

113 30 Stockholm
Sweden
+46 8 30 98 30

Bild: Charlotte Gyllenhammar. Beholder. Fotograf Stefan Bohlin


+

No comments: