25.11.08

Niklas Elmehed : Den galopperande naturenNiklas Elmehed

Den galopperande naturen

Plötsligt exploderar den lugna havsytan av tusentals framrusande sillaroch enorma vattenkaskader. Ur explosionen slungas en jättelik val rakt uppi himlen.

Videoinstallationen Plötsligt fick sillstimmet för sig att slunga iväg en kaskelott är ett av verken som visas på Niklas Elmeheds magisterutställning Den galopperande naturenGalleri Mejan, 29 november till 10 december.

+

"Jag har utgått från frågan; Vad händer när naturen gör uppror mot sigsjälv och går emot de rådande naturlagarna? Med texter, kolteckningar och animationer dokumenterar jag de fenomen som uppstår när naturen slår en absurd knut på sig själv. Det finns inga människor i mina verk, istället är det havet, bergen och skogen med dess träd, buskar och djur som agerar.Ofta organiserar de sig och samarbetar i mångtusental för att utföra skruvade handlingar som skulle vara omöjliga för den enskilde individen."

Vernissage lördag 29 november kl. 14 - 20

Öppettider29 november - 10 december
Öppet alla dagar 12 - 17

Galleri Mejan
Excercisplan 3, Skeppsholmen, Stockholm, mittemot Moderna museets entré.

No comments: