19.11.08

Per Wizén på Malmö Konstmuséum


+Per Wizén
Malmö Konstmuseum
22 november 2008 - 18 januari 2009

Per Wizén har tilldelats Barbro och Holger Bäckströms stipendium 2008

Bilder:
Per Wizén Förstudie 2005.
Per Wizén Illustration till Måns Holst-Ekströms artikel Espace Libre, 2007.

Måns Holst-Ekström skriver:
"Espace libre kan översättas med ledig plats, ledigt rum, tomt rum. Ett rum öppet för handling. Det kan vara ett rum som väntar på att åter användas av libertinen. Franska är libertinens historiska språk. Detta rum är ledigt och väntar på att åter bli ett espace libertin.
- - -
Tider förändras. En del ståndpunkter kan vara hotfulla. Ibland blir de omöjliga. Tider och tankar har sina egna rum. Liksom handlingar. Vad är ett fritt rum? Vad är ett rum för frihet? Finns frihet utan ett rum? Utopisten har inte behov av andra rum än de som ryms inne i hans eller hennes huvud. Utopistens frihet är i tanken. Alla försök att göra Utopia till en rumslig praktik tycks sluta i katastrof. Libertinen däremot, är någon som praktiserar rumslig frihet, en skapare av rum för frihetens praktik. Frihet som en kortvarig rumslig praktik. Som ett ögonblick. Den är intimt kopplad till kroppen och tanken, men enbart genom kroppen kan den bli en praktik. Det är detta som sker med libertinen när han eller hon sammansvetsar tanke och individuell praktik. Libertinage är en rumslig praktik. Den ofta utmanande. Jag väljer ordet libertinage eftersom det närstående begreppet libertinism ger allt för många associationer till politiska massrörelser."

Utdrag ur essän Espace libre, illustrerad med Per Wizéns bilder, publicerad i boken Meningen Med Sex. Noen kunstneriske, populærkulturelle og vitenskapelige undesøkelser, redigerad av Wencke Mühleisen och Christel Sverre. Pax Forlag, Oslo 2007.

Ämnesrelaterad läsning:
Några kommentarer till Per Wizéns bild The Hunt
Naken konst
Bataille, Blanchot och andra könets mystiker

No comments: