15.11.08

Dissident #3 - 2008


+
+
+
DISSIDENT NR 3

210x210 mm, 204 s.
ISBN 978-91-86474-56-0


Utgiven av Batkogruppen och Federativs förlag

Illustrerad av Gustave Doré och C.M.Lundberg

Redaktion: Batkogruppen

Ur innehållet:

Kommunismens diakroni: utvägar och flyktförsök
Jag vill bara härifrån
Att arbeta i sömnen (J. Shunt)
"Jag vill härifrån" (Anders Johansson)
Mikrofascism och makroansikte (Gunnar Holmbäck)
Arbetslöshet - ett riktigt skitjobb
Förståelse som förintelse
Om organisering (Jacques Camatte och Gianni Collu)
Vi ville spela fotboll (Kim Müller)
Revolt och komplex reproduktion (Frére Dupont)
Svart ljus ... tänd mörkret (Henrik Palm)
Rörelseschema (Daniel Westerlund)
Ur Tidsstudiemannen (Pär Thörn)
Bikupa (C.M.Lundberg)


"Texterna talar sitt eget tydliga språk och sträcker sig från det konkreta till det abstrakta, från essäistik till skönlitterärt och vidare. Det är vår förhoppning att varje intresserad läsare ska kunna finna en tilltaland ingång eller kanske till och med en utgång ur den värld som vi strävar efter att lämna.

- - -

Kriser, katastrofer och krig förintar ackumulerat arbete för att producera ett liv format i dödens avbild. I motsats till denna dödens effektivitet minns vi Maurice Blanchots ord om dödens klumpighet. Vi måste 'dö som någon som inte har lärt sig hur man gör, någon som skolkade från lektionerna.' Vi talar alltså om samtidens kommande död, om den apparats död som sätter själva livet till sin avbild. I den meningen handlar vårt dödens ethos om undergången och om modet att våga dö en smula för att kunna leva. Först när vi skönjer en gemenskap som i sanning förmår blomma tillsammans med denna glädje inför undergången, kommer vi att kunna lämna den värld vi lever i."

Batkogruppen är en löst sammanhållen gemenskap, bestående av odogmatiska kommunister som sysslar med analys och diskussion kring teori, praktik och vidhängande flöden.

BATKOGRUPPEN
Kontakt
Info

Federativs Förlag

No comments: