19.8.08

Haggren/Larsson/Nordwall/Widing : DeltagarkulturKristoffer Haggren / Elge Larsson / Leo Nordwall / Gabriel Widing

DELTAGARKULTUR

Bokförlaget Korpen

ISBN 978-91-7374-419-5

I etablerade kulturyttringar som bildkonst, litteratur, teater, performance, etc., existerar samma mediestruktur.

I DELTAGARKULTUR introducerar de fyra författarna, medlemmar i INTERACTING ARTS, en syn på konsten och kulturlivet som kräver att gränsen mellan kulturvärldens sändare och mottagare omvärderas och upplöses.

Bokens omslagsbild: Heliogabalus rosor av Lawrence Alma-Tadema, 1888.

No comments: