19.5.08

SUBALTERN #1 - 2008

'
'
'
SUBALTERN #1 - 2008
'
Ur innehållet: Alexander Trocchi – de inre rymdernas kosmonaut, en författarintroduktion; Institutet och teaterns självbild; arbetsvägran – André Gorz in memoriam (1923–2007); nyskriven lyrik; deltagarkultur/verklighetsspel; drömmaterial behandlat som profetior; ny bildkonst; tjeckisk expressionism – ur Hermann Ungars De lemlästade; The Sweet Gene calls – transsexuell Mick Jagger-dyrkare i telefonsvararkollaps; ur André Bretons antologi för den svarta humorn m.m.
'
Medverkande: Eva Ström, Mats Söderlund, Fredrik Wiklund, Kristian Carlsson, Sara Hallström, Vanja Larberg, Ludvig Uhlbors, Marja-Leena Sillanpää, Arthur Isfelt, Mårten Björk, Martin Bergqvist, Ann Hallström, Elias Wraak, Andreas Nilsson, Vendela Fredricson, Lina Hagelbäck Brask, Martin Bladh, Daniel Westerlund, Interacting Arts, Martin Jacobson, Ragnar Persson, Susanne Johansson, Marcus William Nilsson, Annika Carlsson, Peder Alexis Olsson, Christer Blomqvist, Clara Dackenberg.
'
Redaktör: Adam Persson
'
Mer information HÄR hos
Bokförlaget h:ström

No comments: