20.4.08

MARTIN BLADH - BO I. CAVEFORS - GALLERI 21 - INFO #1

'


Martin Bladh och Bo I. Cavefors
VERNISSAGE OCH RELEASE på
GALLERI 21
FREDAGEN DEN 16 MAJ
Öppet perioden 16/5 - 27/5
Grymhetens teater dekadens
DEN NYA GRYMHETENS TEATER för en ständig diskurs med den universala tematiken: våld-sex-död-grymhet och TEATER DEKADENS visar på möjligheten av ett agere contra som svar på normitetens terrorism. Att bryta normitetens krav på likriktning och friställa traditioner från antikens greker, romartidens romare, medeltidens riddare och moderna tidens dekadenser. Utställningen ger en inblick i uppförandet av dramat ”Tre studier för en korsfästelse” och det arbete som omgärdade frambringadet av performance aktionen. Katolsk mystik och dionysisk njutning möter hos Bladh och Cavefors sina yttersta konsekvenser: njutning, lidande och förlösning.
Åldersgräns för tillträde: 15 år.
Curator: Jacob Ohlin
'

'
'
'
'
'
'


'

'

'

Copyright©Martin Bladh&Bo I. Caverfors, 2008.

No comments: