26.10.08

Vår Makt-konferens i Malmö 1-2 november 2008


Den 1-2 november
är det dags för
Vår Makt-konferens i Malmö.

Lokal: Pandora på S:t Gertrudsgatan 4.

Det blir en späkad vecka i Malmö, på måndagen efter Vår Makt börjar rättegången mot Malmö 26 med dagliga aktiviteter och fredagen den 31/10 är det en aktion som Allt åt Alla! ordnar mot privatisering av vården.

Lördag 1 november
12.00
Inledning: Pär Thörn läser en inledningsdikt. Presentation av Vår Makt.
Malmö 26 berättar om Malmö 26-rättegångarna som inleds måndag 3 november. Folkhögskolekursen "Makten på jobbet" presenteras.
13.00 StrejkskolaLär dig strejka! Alldeles för få har deltagit i en strejk, vilket är något vi vill ändra på. Därför kommer Frances dela med sig av sina erfarenheter från strejkerna på Stockholmsbagarn, Lucas prata om sina erfarenhet från strejker i tunnelbanan i Stockholm och Lina kommer att berätta om när hon och hennes arbetskamrater strejkade vilt i hemtjänsten.
15.00 Bortom strejken - Om konflikten i sjukvården under avtalsrörelsenFrån april till maj i år var Vårdförbundet ute i strejk. Lönekravet på 22.000 kr i minimilön uppfylldes inte. Missnöjda medlemmar har efter strejken lämnat Vårdförbundet och kritiken från golvet mot fackföreningens ledning har varit bitande. Men samtidigt så såg vi intressanta tendenser i samband med strejken, både i Sverige och i vårdstrejken som samtidigt pågick i Danmark. I Sverige organiserade ett gäng sjuksköterskor en kampanj för massuppsägning (Löneupproret) om inte kraven tillgodosågs, influerad av en liknande praktik som tillämpades under vårdstrejken i Finland 2007. I Danmark strejkade avdelningar som inte var uttagna i strejk vilt för att finna samtidighet. Hur såg praktiken ut i arbetarkollektiven under strejken? Vilka diskussioner fördes bland vårdarbetarna? Har det dragits lärdomar som kan peka bortom Vårdförbundets tandlösa strejk? Diskussion med Henrik Mellström (strejkande sjuksköterska och författare till den kritiska artikeln
Fejk-Strejk) och Robert (strejkande sjuksköterska).

Söndag 2 november
12.00 Fackligt, utomfackligt eller både och? Torfi Magnusson, tidigare redaktör för Syndikalisten, pratade på första Vår Makt 2003 om relationen mellan facklig och utomfacklig kamp. Nu fem år senare kommer han tillbaka och gör en återblick över de senaste fem åren. Hur har SACs fackliga reorganisering gått och vad tror han om framtiden?
13.30 Republikens avskum - Perspektiv på den franska förortsrevolten i november 2005. Flexibla arbetare i rörelse eller ännu ett bevis på hur kapitalets omstruktureringar försvagar proletariatet? Att dra några enkla slutsatser från den franska förortsrevolten i november 2005 är inte lätt. Det radikala lägret i Frankrike har fört hårda och polemiska diskussioner om hur man ska tolka händelserna. Fakta kvarstår; vi hör samma tickande bomb i de svenska förortsområdena och vi behöver bara se till händelserna i Ronna, Rosengård eller Norrebro för att förstå att samma tendenser återfinns globalt i alla storstäder. Ser vi uppkomsten av desperata och antisociala kamper när kapitalet genom automatisering utestänger och marginaliserar allt fler arbetare ur produktionsprocessen? Eller börjar den flexibla unga arbetaren revoltera i en kapitalism som gjort hela samhället till hans arbetsplats? Genom att utgå från händelserna i Frankrike 2005 kommer vi diskutera vad denna marginalisering betyder och vilka möjligheter som kommer ur den. KOLLA! benar upp begreppen.
15.00 Motståndarnas strategier. Hur tänker chefen och arbetsledningen? Vad har de för strategier? Henrik och Maja från Motarbetaren Malmö guidar oss genom managementteorier och lär oss om chefernas strategier. De går igenom vilka metoder företagen använder för att få oss att jobba mer och suga ut mer pengar från vårt arbete, samtidigt ger de förslag på motmetoder.
16.30 Kris, kommunism och kapitalI skuggan av den rådande finanskrisen går vi tillbaka till Marx för att reda ut begreppen. Kan kapitalismen förstås som en marknadsekonomi och som privatägande eller behöver vi en annan mer långtgående förståelse av kapitalismen? Vad innebär egentligen kapital och varför hamnar den kapitalistiska ekonomin i återkommande kriser? Är höjd produktivitet och en återgång till en mer reglerad kapitalism lösningen på krisen? Det är vad vi ska utreda i det här föredraget.


No comments: