28.8.07

MARTIN BLADH & BO I. CAVEFORS / INFORMATION 2

+

+


INFORMATION 2

+
DEN NYA GRYMHETENS TEATER för en ständig diskurs med den universala tematiken: våld-sex-död-grymhet och TEATER DEKADENCE visar på möjligheten av ett agere contra som svar på normitetens terrorism. Att bryta normitetens krav på likriktning och friställa traditioner från antikens greker, romartidens romare, medeltidens riddare och moderna tidens dekadenser. Det icke-normativa är, menar vi, det normala tillståndet och normativiteten det i sanning onormala, konstlade, påtvingade, icke-värdiga. Våra actions är emellertid inga protester mot det normativa samhället och dess profeter; vi avstår från konfrontation.Vi har inga politiska manifest. Vi visar hur förnedringen kan hanteras genom att förvandla den till njutning och sexuell absolutism och exhibitionism och till ett totalt accepterande av dess djupaste konsekvenser, sperma, blod och piskrapp. + + + Offerdramat Tre studier för en korsfästelse, tre akter tillägnade målaren Francis Bacon, kommer att följas av två actions, om romaren och bögen Heliogabalus samt om Gilles de Rais, medeltidsälskaren, pederasten, konstsamlaren, estetikern. Med en tidsrymd på ett par tusen år vill vi åskådliggöra hur riter och eukaristi förvandlas under tidens lopp men ändock förblir evigt desamma, dionysisk njutning av kropp och kön och smärta, uppgivenheten inför blod och bödlar. + + + Ernst Jünger talar om anarken, människan som besegrar makten genom att ignorera den, att vara individ genom att avsvära sig normalitet. Det är vår position. Eller med Jean Genets ord: "Om vår teater stinker är det för att alla andra pjäser luktar gott". + + + Martin Bladh / Bo I. Cavefors


+

+

1 comment:

Anonymous said...

Tack! Tack för att jag fick vara publik vid inspelningen! Francis Bacons målningar var utsökt - jag säger utsökt - förvandlade och hyllade i verklighet! Den enda jag känner! Blod, svett, fekalier, sprema, urin, spyor och liv! Men jag känner också, till skillnad från dig, min frände, fittsaften.

Agneta