4.6.07

TRE BÖNER FRÅN IRLAND

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

Böner från medeltidens Irland
Tolkningar från engelska av Bo I. Cavefors

O, Du Guds Son,
gör ett under med mig
och förvandla mitt hjärta.

För att förlossa mig
blev Du kött;
det var svårare
att förinta min ondska.

Det var Du
som uthärdade judarnas gissel
för att hjälpa mig;
Du, Marias älskade barn,
är Smedens
klockrena malm.

Det är Du
som skapat isen
och solens ljus;
det är Du
som blåst liv i floderna
och i flodernas laxar.

Att få valnötsträdet till blomning, Kristus,
är sannerligen inte lätt;
men tack vara Dig
sväller det vackra
axets korn.

O, Du Guds Son,
gör ett under med mig
och förvandla mitt hjärta.

Tadhg Óg Ó hUiginn (†1448)
Kristi kors, var framför mig och vägled mig,
Kristi kors, var bakom mig och skydda mig,
Kristi kors, kom till min hjälp, under mig och över mig,
när jag behöver det.

Kristi kors, möt mig i öster,
Kristi kors, skydda mig från bakhåll i väster,
Kristi kors, led mig alltid i norr
och i söder.

Kristi kors, högt i Himlen,
Kristi kors, djupt i jorden,
skydda kropp och själ från skador och sjukdomar.

Kristi kors, var med mig när jag sitter,
Kristi kors, var med mig när jag ligger,
Kristi kors, var min styrka
tills jag kommer till Himlens Härskare.

Kristi kors, var med min församling,
Kristi kors, var med min Kyrka.
Kristi kors i den kommande världen.
Kristi kors i denna världen.

Columcille (förmodligen), 1000-talet
Gud, Du eviga ljus, Du eviga Härlighet,
sant ljus som belyser alla människor
som finns i världen.
Din genomlysta härlighet
uppfyller himmel och jord,
omstrålar änglarna.
Din eviga glans visar
människorna Din rättfärdighet.
Ljuset, som utgår från mörker
och som mörkret inte kan stå emot:
Hör oss, hör oss, bönhör oss,
tänd i oss Din Kärleks eld.

Morgonbön från klostret Bobbio, grundat 612

+
+
Illustration: En Kartusian, Portals of Anguish, 1999.

Dikttolkningarna tidigare publicerade i Svarta Fanor (mailupplagan) 2002 samt i boken Tagelskjortan 2003.


Copyright©Bo I. Cavefors 2002, 2007.+

No comments: