15.4.09

Paletten #275 (1-2009)


'
'
'
'
(1-2009)

Med detta nummer fortsätter Paletten traditionen av att låta gästredaktörer fritt utforma enskilda utgåvor av tidskriften.
Göteborgskonstnärerna Dan Fröberg och Mattias Nilsson står bakom såväl form som innehåll i det nya numret, som kretsar kring musik, ljud, utsändningar och lyssnande. I sitt nummer av Paletten låter de text och bild följa en rad nya och gamla spår genom mjusiken, konsten och språket.

Ur innehållet:
Omslagsillustrationer : Klara och Rakel Bergman Fröberg
Fotografier : Dan Fröberg
Magnus Haglund : Tecknen finns överallt
Lars Fredrikson : Intensifiera perceptionen
Pamela Jaskoviar : Gräset och Jaget
Daniel Rosenhall : Svensk undervegetation - 49 märkliga utgåvor inom svensk ljudkonst
Dorit Chrysler : Notes, Thereminist
Fredrik Nyberg : S/T
Arthur Schopenhauer : Om buller och oväsen
Kjell Alinge : Herre Ljud

Dessutom: Konstbilaga. 12 konstnärer - Patrik Andiné, Lotta Antonsson, Cecilia och Helena Bergman, Helena Roos, Per-Isak Snälls, Fredrik Söderström, Martina Hoggland Ivanow, Xylor Jane, Andreas Nilsson, Christin Wahlström, Ola Åstrand, Christine Ödlund - har inbjudits att bidra med varsitt mångfaldogade konstverk som ligger slumpmässigt instoppat i varje exemplar av tidskriften.


No comments: