20.4.09

cavefors, thörn, ståhl på KRETS om raf
KRETS
Kristianstadsgatan 16 i Malmö

Tid: Söndag 26/4, klockan 15.00

Samtal kring utgivningen av den nya RAF-boken, raf:stadsgerilla med Bo Cavefors, Pär Thörn och Ola Ståhl.

Söndagen den 26 april klockan 15.00 diskuterar Bo Cavefors, Pär Thörn och Ola Ståhl kring utgivningen av den nya RAF-boken, raf: stadsgerilla.

Hur var den politiska situationen i det delade Tyskland under 1960- och 1970-talen? Vilket maktpolitiskt utrymme fanns det under denna tid för en radikal oppositionsrörelse som RAF?

Hur uppfattades Meinhof, Baader och de andra RAF-medlemmarna av medborgarna i Förbundsrepubliken Tyskland?

'
'
'
'
'
'
Vad skiljer den första generationens RAF-medlemmar från senare "generationer"?

Skulle den taktik och den drivkraft som skapade RAF-aktiviteterna vara tänkbara i dagens Europa med växande klassklyftor och en alltmer utbredd fattigdom?

Cavefors, Thörn och Ståhl kommer också att diskutera den förstnämndes utgivning av raf:texter på svenska och tyska. Vilka konsekvenser fick det för förläggaren? Hur togs skrifterna emot av press, politiker och av vänstern? Varför gav Cavefors ut böckerna?


Henrik Palm om raf-boksutgivningen>>>>>
Diverse länkar om raf-boksutgivningen>>>>>
Cavefors om stadsgerilla>>>>>
Johan Svedjedal i DN>>>>>

Köp boken raf:stadsgerilla>>>>>

KRETS>>>>>

7 comments:

Anonymous said...

Nu har det avslöjats att Karl-Heinz Kurras, Polisen som sköt Benno Ohnesorg var Stasi agent sedan mitten på 50 talet och SED medlem sedan 1965. Händelserna den 2. Juni 1967 betydde mycket för radikaliseringen av studenterna och nu visar det sig att samma regim som hjälpte och skyddade RAF kanske var ansvariga för dråpet

Bo I. Cavefors said...

Jag är inte säker på att DDR-regimen "hjälpte och skyddade raf" mer än vad man tvingades till... raf (och raf-boken) var företeelser lika subversiva i DDR som i BRD...

Bo I. Cavefors said...

Aprop Anonymous inlägg ovan vill jag hänvisa till kommentarer hos ANDREA DORIA:

http://babord.wordpress.com/2008/10/20/der-baader-meinhof-komplex-%e2%80%93-valklatt-och-valdsamt/#comment-658

H Palm/Fragment said...

Denne "Anonymous" a.k.a "Rune" har under gårdagen ägnat några minuter
av sitt liv till att försöka upprätta BRD:s förlorade heder. Det har han gjort genom att försöka föra ett något förvirrat resonamng med en orsak/effekt-kedja som skulle få Hans Holmér och Ebbe Carlsson att känna sig stolta.

I kommentaren som mångfaldigats med copy/paste-tekniken så påpekas att
Karl-Heinz Kurras, polisen som ska ha skjutit Benno Ohnesorg, skulle
ha varit i STASI:s sold vid tidpunkten för mordet/dråpet. Så kan det förstås mycket väl ha varit. Kurras själv, tillsammans med sin hustru, förnekar dessa uppgifter.

Men för sakens skull så kan vi säga att så var fallet. Vad innebär då
denna utsaga från den anonyme kommentatorn? Jo, ett par saker;

(1) Anonymous/Rune vill genom att etablera en tveksamhet i
förhållandet mellan polisen Kurras och hans trohet till BRD frammana
att själva skjutningen av Ohnesorg var en subversiv handling av
främmande makt.

(2) Anonymous/Rune väljer att föra fram denna enskilda handling, i
samförstånd med den populariserade mytbildningen om RAF, som varande
den enda anledningen till att RAF uppstod i BRD vid denna tid.

(3) Anonymous/Rune försöker skapa en orsak/verkan-kedja mellan DDR,
RAF och BRD genom att lägga fokus på den enskilda polismannens
eventuella lönekonto hos östtyska statspolisen, mordet/dråpet av
Ohnesorg som en handling av en STASI-agent/landsförrädare OCH även skapa en relation mellan RAF och DDR som går utöver "min fiendes
fiende är min vän"-logiken.

Alla tre skälen är i och för sig möjliga, men är också långsökta och
mellan raderna i Anonymous/Runes resonemang så kan man ana ett annat
syfte än att enbart upplysa oss om att en enskild medborgare (om än
polis som gjorts skyldig till ett mord/dråp) som varande landsförrädare.

Genom att flytta fokus till Kurras affärer med STASI så försöker
Anonymous/Rune skapa en alternativ förklaringsmodell till varför en
studentrörelse radikaliserades i BRD på 60-talet. Det handlar inte
längre om en zeitgest som drabbade Europas unga utan ett planerat
grepp från en främmande makt. Inte heller blir BRD:s efterkrigshistoria med eftergifterna till de gamla partitopparna inom NSDAP bärande i denna radikalisering. Istället försöker Anonymous/Rune, mellan raderna, skapa ett samband mellan DDR, STASI, Ohnesorg och RAF som antyds varit en plan i en destabiliseringsprocess
ihopkokad på andra sidan järnridån.

Varför?

Forts. följer.

H Palm/Fragment said...

Forts.

Jo, i efterdyningarna av Pax Americana, Bush-administrationens krig mot terrorismen, så uppdagas det övergrepp begångna mot individer såväl som själva det västerländska civilisationens fundament; demokratin, varje dag/vecka/månad. Att "Kriget mot terrorismens" apologeter
nu finner det nödvändigt att rättfärdiga sina handlanden under dessa mörka år under början av 2000-talet är talande. Samma sak ämnar man göra i relation till historien.

Om man kan förflytta fokus från att en av Europas demokratiska mönsterstater, BRD, under efterkrigstiden agerade inte långt mycket bättre än vad dess öststatliga spegling gjorde så kan man också dribbla bort de samtida övertrampen med hänvisning till denna logiska ekvation. OM Kurras var STASI-agent och han sköt Ohnesorg med ett ideologiskt uppsåt till att destabilisera BRD, så är också BRD:s reaktion berättigad. Detta i sin tur berättigar handlanden in i vår tid där det nya/gamla Tyskland fortsätter att begå övergrepp mot de demokratiska principer som man så stolt lutar sig mot (se den godtyckliga lagstiftningen om trohet inför förbundstagen, förslagen om
preventiva mord på terrormisstänkta uttalat av justitieministern eller
hanterandet av den politiska oppositionen genom förbud/repressiva åtgärder).

Nu är Anonymous/Rune antagligen inget annat än en copy/paste-
kommentator av standardiserad borgerlig kulör, och som sådan så
förväntas det inget djupare resonamang/analys. Men om han på fullaste allvar försöker upprätta någon form av samband mellan just denna enskilda polisman, mordet/dråpet på Ohnesorg, RAF:s bildande och aktioner, med en eventuell ondsint plan från DDR:s regim så skulle jag förorda att foliehatten bör bäras vid nästa åskväder.

Resonemanget är om möjligt passande för en Forsythe-kioskdeckare. Verklighetsanpassad är den inte.

Anonymous said...

Underbart så mycket text som producerades pga mitt inlägg =)

Intressant är att det var den Danska information som blev den första tidningen som la ut detta på nätet

http://www.information.dk/191964

Fö, så förnekade inte kurras sitt medlemskap när ZDF konfronterade honom.

Bo I. Cavefors said...

troligen var kurras dubbelagent... varför skall han då förneka sitt engagemang som stasiagent? klarhet får vi först när tyska staten öppnar de dåtida BRD-arkiven... vilket lär dröja till dess alla advokater, åklagare, domare, polischefer, med flera, legat i graven några år... kurras kan offras redan medan han lever, ingen tycker om honom...

information är stundtals en utomordentligt bra tidning, i vilken också jag då och då medarbetat... men men men det var också en tidning med mycket starka knytningar till cia och till kongressen för kulturens frihet (tänk: per ahlmark) och det tar udden av den information man understundom kommer med...