2.12.08

OXÖGAT / #2. / Klas Lundström : Det sminkade liket...

+
OXÖGAT #2."DET SMINKADE LIKET" BLIR OÅTERKALLELIG POLITIK skriver KLAS LUNDSTRÖM i tidningarna ANTI och KULTUREN:

"Lissabonfördraget förkroppsligar många element av folkförakt dolda bakom fagra ord som: frihet, rörlighet, gränslöshet, integration. Ord ingen vettig person motsäger sig, bara det att den praktiska politik den i framtiden stöper fram kommer erbjuda dessa företeelser endast för en utvald maktminoritet; det vill säga dem som redan innehar gynnsamma samhällspositioner. Den fria rörlighet som erbjudits EU:s medlemsstater har främst berört kapitalackumulationen och import och export av arbetskraft som i takt med en alltmer centraliserad och Bryssel-regisserad jobbpolitik knuffat den enskilda individen ut i en ocean av orättvis konkurrens.

EU-medborgaren är redan utan Lissabonfördraget fångad i sin egen frihet. Nej tack till att vara flykting i ett land blir istället nej tack till att vara flykting i alla länder. Det spelar ingen roll hur långt ifrån den högresta muren man befinner sig: man är lika mycket instängd ändå.

Sanningen är att politikermajoriteten i Sverige inte vågade ha en folkomröstning om Lissabonfördraget. Man förstod att fördraget innebär en reformering av Sveriges grundlag och centralisering av det redan fyrkantiga EU-arbetet. Politiker lever kvar i tron att vanliga medborgare är andra klassens medborgare; de ska nöja sig med att få rösta två gånger per decennium och lita på sina politiker. Det är att förakta och misstro demokratins själva grundpelare, den innebörd som rör sig allt längre från missbrukningen av ordet i de politiska salongerna och omskrivna formuleringarna i Lissabonfördraget: folkstyre - inte ett alltmer utbrett politikerstyre."

No comments: